Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Werkgroep diabetes volop betrokken bij ontwikkeling richtlijnen VWS en NDF

De werkgroep diabetes heeft op dit moment haar handen vol aan de ontwikkeling van richtlijnen en een consensusdocument over zelfcontrole. Ook participeert Diagned in de werkgroep diabetes die VWS heeft ingesteld, en die aan het einde van dit jaar met een richtlijn moet komen voor hulpmiddelenzorg met betrekking tot diabetes.

29 april 2016466 x bekeken

Diagned maakt analyse Zorginkoop Zorgverzekeraars

Het zorginkooptraject voor 2017 is alweer in gang gezet. Diagned heeft een overzicht en analyse van het recent door grote zorgverzekeraars gepubliceerde inkoopbeleid in 2017. We hebben ons gefocust op de voor de IVD branche belangrijkste onderwerpen: medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, eerstelijnsdiagnostiek en hulpmiddelenzorg.

29 april 2016741 x bekeken

Moeilijke patiënt? Vaker foute diagnose

Moeilijk gedrag van een patiënt leidt de dokter af en vergroot de kans op een verkeerde diagnose, vooral bij ingewikkelde aandoeningen. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers van het Erasmus MC, gepubliceerd in het medische vakblad BMJ Quality & Safety.

8 april 20161300 x bekeken

NZa publiceert rapport over algemene indicatoren

De NZa heeft het rapport (pdf) ‘Ontwikkeling algemene indicatoren. Transparantie kwaliteit van medisch specialistische zorg’ uitgebracht. De Zorgautoriteit wil met de publicatie algemene indicatoren onder de aandacht brengen. Veel indicatoren zeggen al iets over de kwaliteit van zorg bij specifieke aandoeningen, maar er zijn volgens de NZa nog weinig indicatoren die ‘bruikbaar zijn om een algemeen beeld te krijgen van de kwaliteit van zorg bij een aanbieder’.

8 april 2016651 x bekeken

Ziekenhuizen onvoorbereid op de toekomst

Nederlandse zorginstellingen zijn nauwelijks in staat het hoofd te bieden aan de voortdurende veranderingen die op hen afkomen. Dat concludeert BDO Accountants & Adviseurs op basis van een onderzoek naar de verandercapaciteit van Nederlandse zorginstellingen.

8 april 2016625 x bekeken

Belgische doorbraak in diabetes onderzoek

Onderzoekers van de KU Leuven hebben een genetische oorzaak ontdekt in de ontwikkeling van type 2-diabetes. Een genetisch defect in de bètacellen kan aan de basis liggen van de beide diabetestypes. Hun bevindingen kunnen een belangrijke stap zijn naar een betere behandeling.

8 april 2016763 x bekeken

Betere kwaliteit diabeteszorg door zorggroepen?

Veel huisartsen zijn tegenwoordig georganiseerd in zorggroepen. Chronische zorg voor diabetespatiënten wordt hierbij centraal georganiseerd. Tot nu toe was het onduidelijk of deze organisatievorm daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. Een Canadees onderzoek laat zien dat het aantal vermijdbare verwijzingen van diabetespatiënten naar de eerste hulp afnam na de introductie van zorggroepen.

8 april 2016598 x bekeken

Marktmacht zorgaanbieders aanzienlijk

Huisartsen en ziekenhuizen staan een stuk sterker in de onderhandelingen met zorgverzekeraars dan algemeen aangenomen. Dat stellen onderzoekers van het Rotterdamse instituut Beleid & Management Gezondheidszorg naar het mededingingsbeleid.

8 april 20161265 x bekeken

Ziekenhuisbesmetting: forse kostenpost, ook ten aanzien van diagnostiek

Nosocomiale infecties zetten niet alleen de gezondheid van patiënten op het spel, maar kunnen ook voor “substantiële” kostenposten zorgen, zo blijkt uit een analyse van 7 uitbraken in het UMCG tussen 2012 en 2014. De grootste strop, ongeveer 50%, wordt gevormd door gederfde inkomsten door sluiting van afdelingen, aldus de Groningse onderzoekers onder leiding van Jan-Willem Dik en Maarten Postma. Diagnostiek en isolatie vormden 28% van de kosten en extra personeel 10%.

8 april 2016529 x bekeken