Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Werkgroep Infectie Preventie (WIP) wordt opgeheven

De Werkgroep Infectie Preventie wordt opgeheven. Dit werd in december 2016 bekend. Dit heeft te maken met het feit dat het ook VWS niet is gelukt om veldpartijen bereid te krijgen financieel bij te dragen aan een toekomstbestendige bekostiging van de WIP en dat men geen andere mogelijkheden ziet of wil benutten om dit doel te bereiken.

21 december 2016724 x bekeken

Slechte nierfunctie verhoogt het risico op dementie

Mensen met een slechte nierfunctie lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van geheugenproblemen en zelfs dementie. Dat blijkt uit een onderzoek van Kay Deckers en Sebastian Köhler van het Alzheimer Centrum Limburg. Hun bevindingen werden afgelopen week gepubliceerd in het gezaghebbende wetenschappelijk tijdschrift Neurology. Het herkennen van deze risicofactor vormt een volgende stap in het onderzoek naar de preventie van dementie.

21 december 2016659 x bekeken

Kerstsluiting secretariaat Diagned

Het secretariaat van Diagned is gesloten vanaf 23 december tot 2 januari a.s. Mocht u in deze periode dringende vragen hebben die niet onbeantwoord kunnen blijven, dan kunt u contact opnemen met Marie-Hélène (0640901376) of Mirjam (0653779541). Het secretariaat wenst u fijne feestdagen en het allerbeste voor 2017.

21 december 2016632 x bekeken

Goed nieuws op valreep van het jaar

Goed nieuws op valreep van het jaar! Het langverwachte advies van het Zorginstituut Nederland over de overheveling van de insulinepompen is bekend. Nadat de voorganger van het ZIN eerder had bevolen de vergoeding van insulinepompen over te hevelen naar medisch specialistische zorg, is deze week bekend geworden dat dit advies herroepen wordt.

21 december 2016700 x bekeken

Uracildrankje voorspelt toxiciteit fluorouracil

Een fenotyperende uraciltest voorspelt ernstige bijwerkingen bij patiënten die chemotherapie krijgen met fluorouracil of capecitabine. Dat blijkt uit promotieonderzoek van ziekenhuisapotheker Maurice van Staveren. Een mooi voorbeeld van therapie op maat waarmee patiënten veel leed kan worden bespaard.

21 december 2016512 x bekeken

NVZ: Verdere afname van ziekenhuisgroei is niet realistisch

De afgelopen jaren hebben ziekenhuizen hun groei kunnen beperken. De komende jaren zullen zij dat, mede door demografische en economische ontwikkelingen, niet meer kunnen waarmaken. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

14 december 2016542 x bekeken

WHO vraagt aandacht voor antibioticaresistentie

De VN-Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt voor een komend 'tijdperk zonder antibiotica' als niet meer zorgvuldig wordt omgegaan met het gebruik van deze geneesmiddelen. De organisatie is daarom in november een grootschalige campagne gestart om bewustwording te vergroten.

14 december 2016632 x bekeken

29 Landen bundelen krachten in de strijd tegen ziekenhuisinfecties

Ruim zestig hogescholen, universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven uit 29 Europese landen hebben de handen ineen geslagen om onderzoek te doen naar de impact van het gebruik van antimicrobiële (nano-)coatings op het voorkomen van infecties in zorginstellingen. Het is voor het eerst dat dit vraagstuk op een dergelijke omvangrijke en internationale schaal wordt aangepakt. Dat meldt het AMiCI-consortium.

14 december 2016598 x bekeken

Heel Nederland Gezonder: persoonlijke preventie voor iedereen

De LHV en het NHG omarmen het concept om alle Nederlanders een betrouwbare en laagdrempelige voorziening aan te bieden op het gebied van persoonlijke preventie. In het huidige zorgsysteem is nog geen duurzaam organisatie- en financieringsmodel voor (landelijke) preventievoorzieningen. Door de inzet van de Persoonlijke Gezondheidscheck willen zij dit realiseren.

14 december 2016552 x bekeken

Zorgakkoorden hielpen groei zorgkosten te temperen

Zorgakkoorden die de minister van VWS in de afgelopen jaren sloot met onder meer medisch specialisten, huisartsen en verzekeraars, hebben een rem gezet op de groei van de uitgaven aan zorg. De Algemene Rekenkamer trekt deze conclusie in een onderzoek naar de resultaten van afspraken in de jaren 2012 – 2015 in de curatieve zorg. Hierin gaat 37 procent van de zorgkosten om (26 miljard euro).

14 december 2016574 x bekeken