Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Recordbedrag van bijna 50 miljoen naar excellent oncologisch onderzoek

KWF Kankerbestrijding heeft 49,5 miljoen euro toegekend aan maar liefst 88 nieuwe oncologische onderzoeksprojecten. Het gaat om onderzoek over de gehele breedte van de kankerbestrijding: verbeterde diagnostiek, verfijning van operatie- en bestralingstechnieken, nieuwe toepassingen van immunotherapie en betere nazorg komen alle aan bod. De onderzoeksprojecten zijn geselecteerd op basis van hun wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie, en gaan in 2017 van start.

21 december 2016616 x bekeken

Nieuwe premie zorgverzekering eerder bekend

Zorgverzekeraars zullen vanaf 2017 hun nieuwe premies iets eerder bekend moeten maken. Minister Schippers werkt aan een wetswijziging om dit te regelen. Zorgverzekeraars moeten nu uiterlijk zes weken voor aanvang van een nieuw kalenderjaar, dus 19 november, bekendmaken welke premies zij in het nieuwe jaar zullen rekenen aan hun verzekerden. Schippers wil die termijn, op verzoek van de Belastingdienst, met een week vervroegen. De Belastingdienst zegt die gegevens namelijk uiterlijk 15 november nodig te hebben om te kunnen berekenen wie het volgend jaar recht heeft op hoeveel zorgtoeslag.

21 december 2016649 x bekeken

Oprichting Life Sciences fonds ter grootte van 6,5 miljoen

Op 15 december 2016 heeft Swanbridge Capital (SBC) haar oprichting, alsmede het sluiten van haar eerste Life Sciences fonds bekend gemaakt. Het fonds heeft een omvang van 6,5 miljoen euro en richt zich op zeer jonge en innovatieve bedrijven in de Life Sciences die zich nog in de Proof of Concept fase bevinden.

21 december 2016636 x bekeken

Zorg gaat door technologie naar ‘overal en thuis’

Het is belangrijk dat arts-assistenten in opleiding zijn voorbereid op de verplaatsing van de zorg van de traditionele instellingen naar ‘overal en thuis’. Dat zei Lucien Engelen vandaag op het MMV-congres ‘Opleiden is vooruitzien’ van de Federatie Medisch Specialisten.

21 december 20161193 x bekeken

NZa mag kosten dbc’s niet openbaar maken

De Nederlandse Zorgautoriteit mag informatie over gedeclareerde zorgproducten per zorgaanbieder uit het landelijke dbc-systeem niet openbaar maken. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak van de Open State Foundation tegen de NZa.

21 december 20161145 x bekeken

Werkgroep Infectie Preventie (WIP) wordt opgeheven

De Werkgroep Infectie Preventie wordt opgeheven. Dit werd in december 2016 bekend. Dit heeft te maken met het feit dat het ook VWS niet is gelukt om veldpartijen bereid te krijgen financieel bij te dragen aan een toekomstbestendige bekostiging van de WIP en dat men geen andere mogelijkheden ziet of wil benutten om dit doel te bereiken.

21 december 2016743 x bekeken

Slechte nierfunctie verhoogt het risico op dementie

Mensen met een slechte nierfunctie lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van geheugenproblemen en zelfs dementie. Dat blijkt uit een onderzoek van Kay Deckers en Sebastian Köhler van het Alzheimer Centrum Limburg. Hun bevindingen werden afgelopen week gepubliceerd in het gezaghebbende wetenschappelijk tijdschrift Neurology. Het herkennen van deze risicofactor vormt een volgende stap in het onderzoek naar de preventie van dementie.

21 december 2016682 x bekeken

Kerstsluiting secretariaat Diagned

Het secretariaat van Diagned is gesloten vanaf 23 december tot 2 januari a.s. Mocht u in deze periode dringende vragen hebben die niet onbeantwoord kunnen blijven, dan kunt u contact opnemen met Marie-Hélène (0640901376) of Mirjam (0653779541). Het secretariaat wenst u fijne feestdagen en het allerbeste voor 2017.

21 december 2016653 x bekeken

Goed nieuws op valreep van het jaar

Goed nieuws op valreep van het jaar! Het langverwachte advies van het Zorginstituut Nederland over de overheveling van de insulinepompen is bekend. Nadat de voorganger van het ZIN eerder had bevolen de vergoeding van insulinepompen over te hevelen naar medisch specialistische zorg, is deze week bekend geworden dat dit advies herroepen wordt.

21 december 2016723 x bekeken

Uracildrankje voorspelt toxiciteit fluorouracil

Een fenotyperende uraciltest voorspelt ernstige bijwerkingen bij patiënten die chemotherapie krijgen met fluorouracil of capecitabine. Dat blijkt uit promotieonderzoek van ziekenhuisapotheker Maurice van Staveren. Een mooi voorbeeld van therapie op maat waarmee patiënten veel leed kan worden bespaard.

21 december 2016536 x bekeken