Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Verder touwtrekken over mammaprint

In de vorige Ezine (nr. 14) meldden wij de discussie in de NRC over de noodzaak van een test voor borstkanker: de mammaprint. De test zou schijnzekerheid bieden. Hierover is kennelijk bij patiënten en hun behandelaren veel onrust en onzekerheid ontstaan. In een artikel in de NRC wordt uitgebreid ingegaan op de vier belangrijkste vragen over deze genetische test.

10 november 2016704 x bekeken

Waarom ieder afweersysteem anders is

Een griepje duikt meestal op in de winter en vrouwen hebben sneller last van auto-immuunziekten. Een groep wetenschappers, onder meer uit Radboudumc en UMCG hebben onderzocht hoe die verschillen in afweerreacties ontstaan. Genetische aanleg heeft de grootste invloed op onze afweerreactie: 25 tot 75 procent van de kracht van onze afweer is genetisch bepaald.

10 november 2016575 x bekeken

Internationale samenwerking gericht op een gepersonaliseerde farmacotherapeutische aanpak bij IMIMD.

Er gebeurt nog meer op het gebied van personalised medicines: ZonMW, Canadian Institutes of Health Research en het Reumafonds zijn het internationale samenwerkingsverband 'het Canadees-Nederlandse netwerk voor Personalised Medicine bij immuungemedieerde inflammatoire musculoskeletale aandoeningen' gestart. Het doel is verbetering van de gepersonaliseerde aanpak van deze ziekte met geneesmiddelen met een verschuiving in onderzoek naar biomarkers.

10 november 2016474 x bekeken

ZonMW kent subsidie toe aan projecten Personalised medicine

Binnen ZonMW is een onderzoeksprogramma op het gebied van Personalised Medicine opgestart. ZonMw, Zilveren Kruis en KWF Kankerbestrijding werken samen met als doel het genereren van bewijs dat implementatie van Personalised Medicine de doelmatigheid van de zorg ondersteunt. ZonMW heeft voor de ronde Zeldzame Ziekten en Oncologie drie aanvragen voor projecten gehonoreerd die ook vanuit het oogpunt van laboratoriumdiagnostiek bijzonder interessant zijn.

10 november 2016510 x bekeken

Debat zorgbegroting: meer vrijheid patiënt keuze bloedglucosemeter

Een Kamermeerderheid wil diabetespatiënten zelf de best passende bloedsuikermeter uit laten zoeken, in plaats van het goedkoopste apparaat dat de zorgverzekeraar vaak standaard voorschrijft. De verzekeraars moeten die keuze dan respecteren. Hiermee volgt de kamer een voorstel van de DVN.

10 november 2016937 x bekeken

Implementatietraject IVD verordening: waaraan is behoefte?

Nu de nieuwe IVD Verordening vrijwel gereed is, is het ministerie van VWS met een plan van aanpak voor de implementatie gestart. Op 9 december 2016 wordt een startbijeenkomst voor het implementatietraject georganiseerd en Diagned zal aanwezig zijn. U kunt meepraten!

10 november 20161240 x bekeken

Uitnodiging bijwonen EDMA/Diagned bijeenkomst over infectieziekten en antibioticaresistentie

Op 13 december 2016 organiseert EDMA samen met Diagned een bijeenkomst met vertegenwoordigers van IVD-bedrijven uit diverse landen (Patient Safety Task Force meeting). Het prominente onderwerp op de agenda is antibioticaresistentie en infectieziektes. Een vertegenwoordiger van het ministerie van VWS zal het Nederlandse beleid toelichten. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Dat kan.

10 november 2016520 x bekeken

Pleidooi voor taskforce heropsporing hepatitis C

Een hepatitis-C-vrij Nederland is een realistisch doel. Dankzij de ontwikkeling van antivirale middelen in de laatste jaren, die sinds oktober 2015 bovendien vergoed worden uit het basispakket, is dit het juiste moment om de groep patiënten op te sporen die uit beeld zijn verdwenen. Dat zeggen arts-onderzoeker Nina Beekmans en mdl-arts Michael Klemt-Kropp, verbonden aan Noordwest Ziekenhuisgroep. Zij pleiten voor het oprichten van een landelijke taskforce voor de heropsporing van hepatitis C.

27 oktober 2016847 x bekeken