Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Reactie Diagned op berichten DVN

Diagned heeft als reactie op de commotie (zie bericht 'DVN zaait twijfel over kwaliteit glucoseteststrips, Diagned reageert.') contact gehad met alle betrokken partijen, en ook een schriftelijk statement opgesteld en verspreid, dat ook op de website is geplaatst. U vindt de tekst hier.

26 mei 2016509 x bekeken

DVN zaait twijfel over kwaliteit glucoseteststrips, Diagned reageert

Het zal u niet zijn ontgaan: er is rond 16 mei jl. onrust ontstaan over vermeende problemen met de kwaliteit van glucosetestrips met opslag en distributie. De DVN kwam daarmee naar buiten, en de pers en politiek doken daar vol op. Diagned en de NDF hebben op deze berichtgeving gereageerd.

26 mei 2016510 x bekeken

Reactie Diagned op berichten DVN over zorgen kwaliteit glucosestrips

Diagned heeft kennis genomen van de berichten in de media naar aanleiding van de door de DVN geuite zorgen over de kwaliteit van glucosestrips. De Wet op de Medische Hulpmiddelen stelt strenge eisen aan bloedglucosemeters en teststrips. Fabrikanten van deze producten - verenigd in Diagned - staan er voor in dat de meters en strips die zij op de markt brengen aan al deze wettelijke eisen voldoen.

18 mei 20161112 x bekeken

Het roer moet om’ succesvol: minder bureaucratie

Het huisartseninitiatief “Het roer moet om” heeft het afgelopen half jaar inderdaad tot veranderingen geleid. Sinds oktober zijn er een flink aantal onzinnige formulieren voor machtigingen in de prullenbak verdwenen. Dat meldden vier huisartsenorganisaties begin april op de LHV Huisartsbeurs 2016.

29 april 20161349 x bekeken

Schippers: techniek is sleutel tot duurzame zorg

Innovatieve technologie is de sleutel tot betere, betaalbaarder en duurzame zorg. Zorginstellingen zouden met het oog hierop een organisatie-breed systeem van verduurzaming moeten invoeren dat alle aspecten van de bedrijfsvoering verbindt, van energievoorziening en watergebruik tot de omgang met gevaarlijke stoffen en maaltijdvoorziening.

29 april 2016601 x bekeken

Voor producten is niet altijd duidelijk welk wettelijk kader geldt

Er blijkt een grote variatie aan producten te zijn, waarvan niet eenvoudig te bepalen is onder welke wetgeving zij vallen: de Warenwet, de Geneesmiddelenwet, de Wet op de medische hulpmiddelen of de Biocidenverordening. Daardoor is soms ook onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het toezicht en/of handhaving. Dit kan risico’s voor de consument met zich meebrengen. Het RIVM heeft geïnventariseerd om welke producten het gaat.

29 april 2016678 x bekeken

Zorgverzekeraars steken miljoenen in zelfmanagement

De gezamenlijke zorgverzekeraars hebben 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verder ontwikkelen en toepassen van zelfmanagement in de zorg. De financiële impuls moet er toe bijdragen dat mensen met een chronische aandoening met hulp van hun zorgverlener, hun omgeving en ICT zelf aan hun gezondheid te werken.

29 april 2016685 x bekeken

CBP verwacht forse stijging zorgkosten

Het CPB verwacht een forse stijging van de zorgkosten bij ongewijzigd beleid. Hierdoor heeft ook het volgende kabinet belang bij het afremmen van de groei.

29 april 20161342 x bekeken