Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Hielprik per 1 januari 2017 uitgebreid met twee aandoeningen

Per 1 januari 2017 worden de aandoeningen alfa-thalassemie en bèta-thalassemie toegevoegd aan de neonatale hielprikscreening. De minister van VWS heeft de Tweede Kamer geïnformeerd (kamerbrief, pdf) over dit besluit. Hiermee zijn de eerste twee van het beoogde pakket van veertien nieuwe aandoeningen aan de hielprik toegevoegd.

14 december 2016568 x bekeken

Edma en Ecomed gaat samen als MedTechEurope

EDMA en Eucomed gaan per 1 januari 2017 formeel samen door als één organisatie onder de naam MedTechEurope. De ledenvergadering van Diagned is daarmee eind november akkoord gegaan en begin december is het besluit binnen EDMA en Eucomed genomen. Diagned zal vanaf 1 januari 2017 dus lid van MedTechEurope zijn, en actief blijven participeren in de IVD-activiteiten. Meer informatie is in de presentatie van de ALV op het besloten ledengedeelte van de website te vinden.

14 december 2016511 x bekeken

Stakeholdersmeeting VWS over implementatie nieuwe IVD-regels

Op 9 december organiseerde het ministerie van VWS een bijeenkomst voor stakeholders om met elkaar te spreken over het komende implementatietraject voor de nieuwe regels voor medische hulpmiddelen en IVD’s. Uit de grote en diverse opkomst bleek dat veel partijen betrokken zijn. Het is de bedoeling dat het veld actief meedenkt en participeert om ervoor te zorgen dat de overgang naar de nieuwe situatie goed verloopt. Diagned participeerde in het panel.

14 december 2016542 x bekeken

Terugblik ledenvergadering

Op 25 november vond de ledenvergadering van Diagned plaats. Een groot aantal inhoudelijke actuele onderwerpen is besproken. Als gastspreker gaf Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, acte de presence, hetgeen een nieuwe kennismaking met de farmabranche betekende. De presentaties zijn te vinden op het besloten gedeelte van de website.

14 december 2016595 x bekeken

VWS trekt meer geld uit voor preventie

De komende 5 jaar is €21,9 miljoen extra beschikbaar voor het Nationaal Programma Preventie. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport willen hiermee preventie in de zorg en de maatschappelijke beweging die op gang is gekomen bij Alles is Gezondheid… verder stimuleren.

10 november 2016741 x bekeken

NZa grijpt in bij zorginkoopproces

Naar aanleiding van een klacht van zorgaanbieders heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ingegrepen in het inkoopproces van een zorgverzekeraar. De desbetreffende zorgverzekeraar heeft daarna het inkoopproces aangepast.

10 november 2016735 x bekeken

November: Meldmaand vervalste medische hulpmiddelen

Op 1 november is de meldmaand vervalste medische hulpmiddelen gestart. Het gebruik van vervalste medische hulpmiddelen kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, aangezien er bij deze producten geen waarborg is voor kwaliteit en veiligheid.

10 november 2016713 x bekeken

EU-subsidie voor LUMC-onderzoek naar zikavirus

De afdeling Medische Microbiologie van het LUMC ontvangt 200.000 euro van de Europese Commissie om te onderzoeken hoe het zikavirus zich vermenigvuldigt. Ook gaan de onderzoekers kijken hoe bepaalde moleculen het zikavirus kunnen remmen en welke effecten het virus precies op het ongeboren kind heeft.

10 november 2016741 x bekeken

Dagenlang wachten op uitslag bacteriekweek niet meer nodig

Een nieuwe techniek is in staat om razendsnel vast te stellen van welke bacterie een patiënt last heeft. Waar een diagnose met behulp van een bacteriekweek dagen op zich laat wachten, kan dat nu worden teruggebracht tot vijf uur. Vrijdag 4 november 2016 promoveerde medisch microbioloog Dries Budding op deze vinding bij VUmc.

10 november 2016782 x bekeken

College ter beoordeling geneesmiddelen roept op tot test hepatitis B

Begin november werd gewaarschuwd dat bij patiënten die een bepaald geneesmiddel gebruiken en eerder een infectie hebben gehad met het hepatitis B-virus (HBV) of herpes zoster, dat virus weer actief kan worden; hetgeen weer kan leiden tot acuut leverfalen. Daarom roept het College ter beoordeling van geneesmiddelen op om patiënten te testen vóór het begin van de kuur.

10 november 2016702 x bekeken