Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Ziekenhuizen onvoorbereid op de toekomst

Nederlandse zorginstellingen zijn nauwelijks in staat het hoofd te bieden aan de voortdurende veranderingen die op hen afkomen. Dat concludeert BDO Accountants & Adviseurs op basis van een onderzoek naar de verandercapaciteit van Nederlandse zorginstellingen.

8 april 2016695 x bekeken

Belgische doorbraak in diabetes onderzoek

Onderzoekers van de KU Leuven hebben een genetische oorzaak ontdekt in de ontwikkeling van type 2-diabetes. Een genetisch defect in de bètacellen kan aan de basis liggen van de beide diabetestypes. Hun bevindingen kunnen een belangrijke stap zijn naar een betere behandeling.

8 april 2016886 x bekeken

Betere kwaliteit diabeteszorg door zorggroepen?

Veel huisartsen zijn tegenwoordig georganiseerd in zorggroepen. Chronische zorg voor diabetespatiënten wordt hierbij centraal georganiseerd. Tot nu toe was het onduidelijk of deze organisatievorm daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. Een Canadees onderzoek laat zien dat het aantal vermijdbare verwijzingen van diabetespatiënten naar de eerste hulp afnam na de introductie van zorggroepen.

8 april 2016688 x bekeken

Marktmacht zorgaanbieders aanzienlijk

Huisartsen en ziekenhuizen staan een stuk sterker in de onderhandelingen met zorgverzekeraars dan algemeen aangenomen. Dat stellen onderzoekers van het Rotterdamse instituut Beleid & Management Gezondheidszorg naar het mededingingsbeleid.

8 april 20161422 x bekeken

Ziekenhuisbesmetting: forse kostenpost, ook ten aanzien van diagnostiek

Nosocomiale infecties zetten niet alleen de gezondheid van patiënten op het spel, maar kunnen ook voor “substantiële” kostenposten zorgen, zo blijkt uit een analyse van 7 uitbraken in het UMCG tussen 2012 en 2014. De grootste strop, ongeveer 50%, wordt gevormd door gederfde inkomsten door sluiting van afdelingen, aldus de Groningse onderzoekers onder leiding van Jan-Willem Dik en Maarten Postma. Diagnostiek en isolatie vormden 28% van de kosten en extra personeel 10%.

8 april 2016602 x bekeken

Afspraken verbetering inkoopproces zorgverzekeraars en ziekenhuizen

Om het contracteerproces in de medisch specialistische zorg te versnellen en verbeteren heeft minister van VWS afspraken gemaakt met (de koepels van) zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten in de medisch specialistische zorg. Hiermee moet voorkomen worden dat de inkoopcontracten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen over medisch specialistische zorg pas in een zeer laat stadium worden afgerond. Dit belemmert verzekerden om tijdig te kunnen overstappen.

8 april 2016835 x bekeken

Zorgverzekeraars publiceren inkoopbeleid 2017

Afgelopen week hebben alle zorgverzekeraars hun inkoopbeleid voor 2017 op hoofdlijnen bekend gemaakt. Deze documenten, die te vinden zijn op de websites van de verzekeraars, zijn nog zeer algemeen van aard. In de komende maanden zullen deze plannen verder worden geconcretiseerd en inhoudelijk gedeeld met het zorgveld.

8 april 2016768 x bekeken

Inzicht in ontsporen kankercel biedt nieuwe aanknopingspunten voor medicijn-ontwikkeling

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht hebben ontdekt dat genetische veranderingen in het DNA van kankercellen kunnen leiden tot het klonteren van eiwitten. De eiwitklontjes schakelen een heel netwerk van tumorremmende eiwitten uit, waardoor kanker ontstaat. Dit nieuwe inzicht in hoe kankercellen kunnen ontsporen, biedt aanknopingspunten voor verder onderzoek naar de behandeling van kanker.

8 april 2016566 x bekeken

Ouderen vaak dezelfde DNA-fouten als leukemiepatiënten

Ongeveer één op de vijf ouderen heeft fouten in het DNA van zijn of haar bloedcellen, die ook voorkomen bij leukemiepatiënten. Opmerkelijk genoeg leiden deze genetische afwijkingen onder ouderen niet per se tot een lagere levensverwachting. Dat ontdekte een groep onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Technische Universiteit Delft en het Erasmus MC in Rotterdam.

8 april 20161178 x bekeken