Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Gezondheidsraad: Screening op hepatitis B en C beperken tot risicogroepen

Het opsporen van mensen die chronisch geïnfecteerd zijn met het hepatitis B- of het hepatitis C-virus kan het beste worden beperkt tot specifieke risicogroepen. Dit adviseerde de Gezondheidsraad aan de minister van VWS. Een grootschalig algemeen bevolkingsonderzoek vindt de raad niet aangewezen. Daarvoor komen chronische hepatitis B en C te weinig voor.

10 november 2016653 x bekeken

Meer dan opsporen: Nationaal hepatitisplan: een strategie voor actie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft landen opgeroepen om de overdracht en sterfte door Hepatitis B en Hepatitis C terug te dringen. Jaarlijks overlijden in Nederland 450-500 mensen aan de gevolgen van een infectie met hepatitis B of C. Er zijn naar schatting 40.000 personen drager van het hepatitis B-virus en 28.000 personen zijn chronisch geïnfecteerd met het hepatitis C-virus. Hoeveel personen in totaal ooit zijn gediagnosticeerd met hepatitis B en C is onbekend.

10 november 2016677 x bekeken

Genen en leeftijd bepalen vatbaarheid voor Lyme

Mensen reageren erg verschillend op een besmetting met de Borrelia-bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Onderzoekers van het Radboudumc, UMCG en het Broad Instituut van Harvard en MIT onderzochten de oorsprong van deze variatie. Leeftijd, genetische aanleg en eerdere Lymebesmettingen spelen een belangrijke rol.

10 november 2016795 x bekeken

Verder touwtrekken over mammaprint

In de vorige Ezine (nr. 14) meldden wij de discussie in de NRC over de noodzaak van een test voor borstkanker: de mammaprint. De test zou schijnzekerheid bieden. Hierover is kennelijk bij patiënten en hun behandelaren veel onrust en onzekerheid ontstaan. In een artikel in de NRC wordt uitgebreid ingegaan op de vier belangrijkste vragen over deze genetische test.

10 november 2016759 x bekeken

Waarom ieder afweersysteem anders is

Een griepje duikt meestal op in de winter en vrouwen hebben sneller last van auto-immuunziekten. Een groep wetenschappers, onder meer uit Radboudumc en UMCG hebben onderzocht hoe die verschillen in afweerreacties ontstaan. Genetische aanleg heeft de grootste invloed op onze afweerreactie: 25 tot 75 procent van de kracht van onze afweer is genetisch bepaald.

10 november 2016624 x bekeken

Internationale samenwerking gericht op een gepersonaliseerde farmacotherapeutische aanpak bij IMIMD.

Er gebeurt nog meer op het gebied van personalised medicines: ZonMW, Canadian Institutes of Health Research en het Reumafonds zijn het internationale samenwerkingsverband 'het Canadees-Nederlandse netwerk voor Personalised Medicine bij immuungemedieerde inflammatoire musculoskeletale aandoeningen' gestart. Het doel is verbetering van de gepersonaliseerde aanpak van deze ziekte met geneesmiddelen met een verschuiving in onderzoek naar biomarkers.

10 november 2016529 x bekeken

ZonMW kent subsidie toe aan projecten Personalised medicine

Binnen ZonMW is een onderzoeksprogramma op het gebied van Personalised Medicine opgestart. ZonMw, Zilveren Kruis en KWF Kankerbestrijding werken samen met als doel het genereren van bewijs dat implementatie van Personalised Medicine de doelmatigheid van de zorg ondersteunt. ZonMW heeft voor de ronde Zeldzame Ziekten en Oncologie drie aanvragen voor projecten gehonoreerd die ook vanuit het oogpunt van laboratoriumdiagnostiek bijzonder interessant zijn.

10 november 2016563 x bekeken

Debat zorgbegroting: meer vrijheid patiënt keuze bloedglucosemeter

Een Kamermeerderheid wil diabetespatiënten zelf de best passende bloedsuikermeter uit laten zoeken, in plaats van het goedkoopste apparaat dat de zorgverzekeraar vaak standaard voorschrijft. De verzekeraars moeten die keuze dan respecteren. Hiermee volgt de kamer een voorstel van de DVN.

10 november 20161029 x bekeken

Implementatietraject IVD verordening: waaraan is behoefte?

Nu de nieuwe IVD Verordening vrijwel gereed is, is het ministerie van VWS met een plan van aanpak voor de implementatie gestart. Op 9 december 2016 wordt een startbijeenkomst voor het implementatietraject georganiseerd en Diagned zal aanwezig zijn. U kunt meepraten!

10 november 20161296 x bekeken

Uitnodiging bijwonen EDMA/Diagned bijeenkomst over infectieziekten en antibioticaresistentie

Op 13 december 2016 organiseert EDMA samen met Diagned een bijeenkomst met vertegenwoordigers van IVD-bedrijven uit diverse landen (Patient Safety Task Force meeting). Het prominente onderwerp op de agenda is antibioticaresistentie en infectieziektes. Een vertegenwoordiger van het ministerie van VWS zal het Nederlandse beleid toelichten. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Dat kan.

10 november 2016566 x bekeken