5 oktober 2017

Aandacht voor diagnostiek in rondetafel Tweede Kamer over dure geneesmiddelen

In drie sessies werd vrijwel de gehele dag gesproken over mogelijkheden om geneesmiddelen ook in de toekomst beschikbaar en toegankelijk en dus ook betaalbaar te houden. De waarde van geneesmiddelen werd zeker onderschreven, maar er zijn grote zorgen over de kosten. In de diverse bijdragen werd met grote regelmaat aandacht gevraagd voor de rol die laboratoriumdiagnostiek daarbij kan spelen. De boodschap was: zorg ervoor dat het juiste geneesmiddel op het juiste moment in de juiste dosering de juiste patiënt bereikt. Dan hebben we het over ‘personalised medicine’ en tests zijn daarbij onontbeerlijk.

Het woordelijk verslag van de bijeenkomst leest u hier.

De diverse position papers die de verschillende partijen hebben aangeleverd, leest u hier.

De diverse krantenberichten die zijn verschenen leest u hier.

Voorts is het debat nog te zien op www.debatgemist.nl