23 januari 2013

Aangepaste Beleidsregels diagnostiek

In de vastgestelde beleidsregel waren een aantal prestatieomschrijvingen niet juist en waren een aantal codes dubbel opgenomen in bijlage 2 bij de beleidsregel. Daarnaast was de M&I-module Teledermatologie (13009) per abuis niet opgenomen in de bijlagen bij de beleidsregel. 
Bovenstaande correcties zijn verwerkt in de nieuwe beleidsregel 'Eerstelijnsdiagnostiek' met kenmerk BR/CU-2095. De beleidsregel met kenmerk BR/CU-2079 wordt ingetrokken. 

Er moest ook een nieuwe tariefbeschikking worden vastgesteld worden. Ook deze is bijgevoegd (kenmerk TB/CU-7041-01). De tarieven op de tweede tariefbeschikking zijn niet gewijzigd ten opzichte van de eerste tariefbeschikking. Klik hier voor de gewijzigde Beleidsregel, hier voor de gewijzigde tariefbeschikking en hier voor de circulaire van de Nza.