25 februari 2021

Advies GMH over vergoeding voor dienstverlening

De voorzitter van de Codecommissie vindt van niet. De maximum uurtarieven die in de GMH worden gehanteerd zijn absolute maxima. Een hogere vergoeding, bijv. in verband met expertise, reputatie, populariteit e.d. is niet mogelijk. Dit betekent in dit geval dat het maximumtarief voor de dienstverlener in kwestie bepaald wordt door zijn positie zoals zorgprofessional en niet door eventueel aanvullende kwaliteiten. Klik hier voor het advies.