14 november 2014

Antwoorden minister VWS op Kamervragen over wildgroei aan zelftests

Daarnaast gaat zij in op de vraag hoe de consument kan zien dat medische zelftesten betrouwbaar zijn, en welke maatregelen worden genomen om dat te verbeteren. Na overleg tussen VWS en IGZ is extra informatie geplaatst op Rijksoverheid.nl waarmee wordt gewezen op de risico’s van zelftesten. De website adviseert om zelf waakzaam te zijn bij het aanschaffen van zelftests via internet. Het advies is om er vooral op te letten of een zelftest een CE-markering met een viercijferige

code heeft, een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing en de vermelding dat de test bestemd is voor thuisgebruik.

Om mensen te informeren over de gevaren van het aanschaffen van geneesmiddelen via het internet is de website www.internetpillen.nl opgericht; daaraan zal ook informatie over de risico’s die kleven aan de aanschaf van zelftesten op internet worden toegevoegd.

Daarnaast besteedt de inspectie in haar toezicht aandacht aan zelftesten op basis van het Besluit in-vitro diagnostica, dat is gebaseerd op de Europese Richtlijn medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek. Daarbij richt zij zich in het bijzonder op illegale zelftesten en hoogrisico-zelftesten. De inspectie heeft hiervoor ook al waarschuwingen uitgedeeld en boetes opgelegd in het kader van

de Wet uitbreiding bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgeving (WUBHV).

De Minister erkent echter wel dat toezicht lastig is. Veel aanbieders van zelftesten zijn buiten Europa gevestigd en daarom is het moeilijk deze aanbieders aan te spreken en de wet te handhaven. Daarnaast is uit onderzoek van het ministerie van VWS en SOA-Aids Nederland gebleken dat websites die thuistesten aanbieden een groot verloop kennen waardoor deze moeilijk aan te pakken zijn.


Tot slot meldt zij dat in het kader van de voorstellen voor een Verordening voor in-vitro diagnostica  aandacht is gevraagd voor de problematiek rond de (online) zelftesten.

Over de kosten van zelftests op de zorg kan zij weinig zeggen; er wordt nog onderzoek naar gedaan.

De antwoorden vindt u hier.