16 augustus 2013

Artsen vragen vergunning bloedtest embryo's; politiek maakt zich druk

Nu kan een zwangere vrouw in Nederland de kans op genetische afwijkingen laten onderzoeken door de combinatietest, waarbij bloedonderzoek en een nekplooimeting via een scan worden gedaan. Deze test levert slechts een kansberekening. Meer zekerheid is er met een vlokkentest of vruchtwaterpunctie, maar bij die test is er een kleine kans op een miskraam. Ook worden de testen alleen vergoed bij vrouwen vanaf 36 jaar.
 
De aanvraag voor de zogeheten niet-invasieve prenatale test, NIPT, wordt beoordeeld door de Gezondheidsraad, die vervolgens de minister adviseert. De Gezondheidsraad heeft gezegd na de zomer haar advies uit te brengen, maar dat vindt Arib (PvdA) liet in juli weten te vinden dat dit te lang duurt. Zij rekent op steun van een meerderheid in het parlement als VVD en D66 zich achter een goedkeuring van de NIPT-bloedtest scharen. Het CDA heeft al aangegeven geen behoefte te hebben aan een versneld besluit. Pas als de Gezondheidsraad alle kanten heeft bekeken, inclusief de ethische, wil het CDA een standpunt over de test innemen.
 
De kwestie ligt ethisch gevoelig omdat het kan gaan om onderzoek naar onbehandelbare aandoeningen. Uit onderzoeken blijkt dat veel vrouwen abortus overwegen wanneer in zo'n vroeg stadium wordt aangetoond dat hun ongeboren kind bijvoorbeeld het syndroom van Down heeft.