19 januari 2021

Audits op afstand toegestaan

Via deze link kunt u de mededeling in alle talen downloaden.
 
Nederland heeft voor deze optie hard gemaakt en heeft al laten weten gebruik te maken van deze mogelijkheid. VWS benadrukt wel dat de afspraken alleen gelden voor fabrikanten die gebruik maken van een notified body in Nederland. Omdat de Commissie de keuze en de uitvoering bij de lidstaten neerlegt, kan het zijn dat andere lidstaten hier andere afwegingen in maken m.b.t. de notified bodies in hun lidstaat. Dat kan dus leiden tot verschillen tussen lidstaten.