12 april 2022

Behandeling zeldzame tumoren op basis van DNA-profilering

Bij zeldzame vormen van kanker blijkt, evenals bij veelvoorkomende kankers, het DNA van de tumor aanknopingspunten te bieden voor de juiste behandeling.

Het aantal patiënten per zeldzame kanker is meestal zo klein dat er weinig onderzoek plaatsvindt en er dus ook nauwelijks nieuwe geneesmiddelen voor worden ontwikkeld. Onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut ontdekten echter dat bij zeldzame kankers, net zoals bij veelvoorkomende tumoren bijvoorbeeld darmkanker of longkanker, de DNA-veranderingen in de tumor wel degelijk een basis bieden voor doelgerichte therapie.

In deze studie keken de onderzoekers niet zozeer naar het type tumor, maar naar DNA-fouten en andere moleculaire afwijkingen in een tumor. Zij vonden dat mutaties in het tumor-DNA vaak hetzelfde zijn. Op grond van overeenkomstige DNA-afwijkingen werden de zeldzame tumoren behandeld met bestaande geneesmiddelen voor veelvoorkomende tumoren. Het percentage patiënten dat baat had bij de behandeling bleek niet te verschillen. Als de tumoren vergelijkbare DNA-afwijkingen hadden, was het slagingspercentage bij ‘gewone’ tumoren hetzelfde als bij zeldzame tumoren. Dus ook in geval van zeldzame tumoren is DNA-profilering zinvol om de juiste behandeling te vinden.

Klik hier voor meer informatie