4 mei 2021

Benutten van genetische profilering voor op maat behandeling in de oncologie

Het GGG congres wordt jaarlijks georganiseerd door ZonMW en gaat in op de uitkomsten van onderzoeksprojecten op het gebied van de zorg die mede met ondersteuning van ZonMW tot stand zijn gekomen.

Voor goed gebruik van veel nieuwe geneesmiddelen tegen kanker is genetische profilering van tumoren nodig. Deze profilering en de plaats in het zorgtraject van patiënten met kanker wordt onderzocht in het onderzoeksproject PATH. De belangrijkste doelstelling van het tweede onderzoeksproject TANGO is het bepalen van het optimale gebruik van de nieuwste DNA-analysetechnieken op basis van whole genome sequencing (WGS). WGS. De kosten voor de analyse en de doorlooptijd worden alsmaar lager. De vraag is onder welke voorwaarden de techniek in de dagelijks zorg te gebruiken is voor het nemen van behandelbeslissingen. Voor een zinvolle implementatie moet duidelijk zijn wat de diagnostische meerwaarde is, hoe doelmatig de inzet van de technologie is en welke ethische en juridische implicaties we moeten meewegen.

De presentaties en een impressie van de discussie zijn hier te vinden.