11 procent ziekenhuiskosten is facilitair

Bijna 11 procent van de totale ziekenhuiskosten in 2011 waren facilitair van aard. Dan ging het met name om de posten huisvesting en terreinen, voeding en schoonmaak.

Dit meldt Zorginstellingen.nl op gezag van Hospitality Consultants. Die consultancyfirma voert jaarlijks de benchmark Facilitaire Kengetallen Ziekenhuizen uit. De benchmark toont dat de facilitaire kosten over 2011 gemiddeld 29,55 euro per patiënteenheid waren. Volgens de opstellers van de benchmark is dat vergelijkbaar met 2010.

Traditioneel gezien is huisvesting & terreinen verantwoordelijk voor het grootste aandeel in de totale facilitaire kosten. In het boekjaar 2011 was dat echter de faciliteit voeding. Volgens Zorginstellingen.nl komt dit doordat steeds strakker wordt gestuurd op huisvestingskosten en efficiëntere inrichting van huisvesting. Ook is er in toenemende mate aandacht voor onderscheidende dienstverleningsconcepten, waar voeding vaak een belangrijk onderdeel van uitmaakt.

 

Gepubliceerd op:  26 april 2013 945 x bekeken