Aandacht voor laboratoriumdiagnostiek in kader osteoporose

Het Zorginstituut (ZiN) heeft recent het ‘Verbetersignalement ‘Zinnige Zorg voor mensen met Osteoporose’ uitgebracht. Een van de bevindingen is dat er onderdiagnostiek is. In dit rapport wordt ook aandacht besteed aan laboratoriumdiagnostiek.
In het rapport wordt ingegaan op de zorg voor mensen van 50 jaar en ouder met een botbreuk, van wie ruim een derde osteoporose heeft, en wordt in kaart gebracht hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed, in de praktijk wordt geleverd en hoe dat kan worden verbeterd. Verbetering van de diagnostiek is een van de belangrijkste bevindingen uit het rapport.
 
Uit onderzoek blijkt dat bij ongeveer 40 procent van de 50-plussers met een botbreuk een verminderde botkwaliteit wordt vastgesteld: zij hebben osteoporose, of osteopenie in combinatie met een wervelbreuk. Bij deze patiënten moet laboratoriumonderzoek worden verricht om aanvullende (secundaire) oorzaken van botverlies op te sporen en daar de behandeling op af te stemmen. Het blijkt dat vier op de tien (39 procent) patiënten met een botbreuk die een Dexa-scan kregen (waarbij met een lage dosis straling de botdichtheid wordt gemeten) de volledige set van laboratoriumtesten heeft gehad die in de multidisciplinaire richtlijn worden aanbevolen.
 
Klik hier voor meer informatie en hier voor het rapport.

 

Gepubliceerd op:  10 september 2020 757 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen: aandacht voor laboratoriumdiagnostiek

Op donderdag 4 april 2019 organiseert ZonMw het 7e congres Goed Gebruik Geneesmiddelen in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Er worden diverse onderwerpen besproken die het belang van laboratoriumdiagnostiek onderstrepen, zoals de belofte van voorspellende biomarkers en het belang van data, waaronder data uit laboratoriumdiagnostiek, voor een gepersonaliseerd doseringsadvies.

25 februari 2019705 x bekeken