Aandacht voor Personalised Medicine in Europa

Volgend jaar is er binnen de EU extra aandacht te verwachten voor het onderwerp personalised medicine. Luxemburg, vanaf begin 2016 voorzitter van de EU, wil dit onderwerp prominent op de agenda zetten.
Personalised Medicine moet beschikbaar komen voor meer patiënten en worden ingebed in de dagelijkse praktijk. Daarom wil het Luxemburgse voorzitterschap volgend jaar een breed debat hierover starten. Op 8 juli 2015 was er al een zogeheten ‘High Level conference’ over dit onderwerp waar vele stakeholders aanwezig waren. Zorg op maat en innovatie waren daarbij de kernbegrippen. Benadrukt is dat personalised medicine een grote bijdrage kan leveren aan de zorg voor individuele patiënten maar ook aan betere uitkomsten in termen van efficiëntie en transparantie. Zeker in deze tijden van krimpende budgetten, is het belangrijk dat bijv. geneesmiddelen beter op maat kunnen worden voorgeschreven. Dit leidt tot grotere kosteneffectiviteit.
 
Er moeten echter nog wel wat hobbels worden genomen voordat personalised medicine breed beschikbaar is. Het is de bedoeling dat de Raad van Ministers in december 2015 een voorzet gaat geven voor een plan voor de toekomst om een "tailor made" benadering mogelijk te maken. 
Gepubliceerd op:  20 augustus 2015 803 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Respons op geneesmiddelen bij diabetische nierziekte beter voorspellen

Diabetische nierziekte (DN) presenteert zich in zeer uiteenlopende vormen van ziekteprogressie en complicaties. Uit recent promotieonderzoek bleek dat zowel biomarkers vóór de behandeling als veranderingen in biomarkers tijdens de eerste maanden van de behandeling patiënten konden onderscheiden die weinig of veel baat hadden van de betreffende therapie.

19 februari 2020921 x bekeken

Van massamedicijn naar geneesmiddel-op-maat

Het zal in de toekomst steeds beter mogelijk worden dat de patiënt een doelgericht geneesmiddel krijgt. De verwachting is dat deze ontwikkeling wel consequenties zal hebben voor de kosten. De Volkskrant besteedde aan deze ontwikkeling een groot artikel.

19 februari 202075 x bekeken

Laboratoriumdiagnostiek kan geneesmiddelenbeleid ondersteunen

Tijdens het algemeen overleg van de Vaste kamercommissie VWS op 6 november jl. bleek dat laboratoriumdiagnostiek als een van de oplossingen te worden genoemd om te komen tot beter en goedkoper geneesmiddelengebruik.

5 december 2019399 x bekeken