Aangepaste Beleidsregels diagnostiek

In oktober 2012 heeft de NZa de nieuwe Beleidsregels eerstelijns diagnostiek gepubliceerd die op 1 januari 2013 in werking zijn getreden (Beleidsregel BR/CU 2079). Na het publiceren van de beleidsregel bleek er een aantal onjuistheden in de bijlagen bij de beleidsregel te zitten. Dit heeft geleid tot de nieuwe beleidsregel 'Eerstelijnsdiagnostiek' met kenmerk BR/CU-2095.

In de vastgestelde beleidsregel waren een aantal prestatieomschrijvingen niet juist en waren een aantal codes dubbel opgenomen in bijlage 2 bij de beleidsregel. Daarnaast was de M&I-module Teledermatologie (13009) per abuis niet opgenomen in de bijlagen bij de beleidsregel. 
Bovenstaande correcties zijn verwerkt in de nieuwe beleidsregel 'Eerstelijnsdiagnostiek' met kenmerk BR/CU-2095. De beleidsregel met kenmerk BR/CU-2079 wordt ingetrokken. 

Er moest ook een nieuwe tariefbeschikking worden vastgesteld worden. Ook deze is bijgevoegd (kenmerk TB/CU-7041-01). De tarieven op de tweede tariefbeschikking zijn niet gewijzigd ten opzichte van de eerste tariefbeschikking. Klik hier voor de gewijzigde Beleidsregel, hier voor de gewijzigde tariefbeschikking en hier voor de circulaire van de Nza.

Gepubliceerd op:  13 maart 2013 1201 x bekeken
Categorie:  Branche nieuws
Gerelateerde artikelen

Unilabs neemt Saltro over

Diagnostiekaanbieder Saltro treedt per 1 januari 2020 toe tot Unilabs, de Europees marktleider in de diagnostiek. Door zich bij Unilabs te voegen wil Saltro anticiperen op de ontwikkelingen in de zorg in Nederland, zodat zij vernieuwingen in de diagnostiek sneller kunnen gaan doorvoeren. De NZa moet nog groen licht geven voor de overname.

5 december 201935 x bekeken

VGZ zet fors in op bezuinigingen laboratoriumdiagnostiek (en de wereld op zijn kop)

VGZ voert al enige jaren een actief beleid op diagnostiek, inclusief trombosezorg. VGZ heeft dit voorjaar een tender uitgeschreven waarbij zij streeft naar zinnige, integrale digitale diagnostiek die uiteindelijk moet leiden tot een besparing van € 60 miljoen op jaarbasis. Daartoe wordt onder meer ingezet op regionale organisatie met schaalvergroting en verregaande vormen van samenwerking over de disciplines en lijnen heen. Met ingang van 2020 contracteert VGZ in 9 regio’s een integrale regievoerende diagnostiekaanbieder.

24 oktober 2019906 x bekeken