Aangepaste Beleidsregels diagnostiek

In oktober 2012 heeft de NZa de nieuwe Beleidsregels eerstelijns diagnostiek gepubliceerd die op 1 januari 2013 in werking zijn getreden (Beleidsregel BR/CU 2079). Na het publiceren van de beleidsregel bleek er een aantal onjuistheden in de bijlagen bij de beleidsregel te zitten. Dit heeft geleid tot de nieuwe beleidsregel 'Eerstelijnsdiagnostiek' met kenmerk BR/CU-2095.

In de vastgestelde beleidsregel waren een aantal prestatieomschrijvingen niet juist en waren een aantal codes dubbel opgenomen in bijlage 2 bij de beleidsregel. Daarnaast was de M&I-module Teledermatologie (13009) per abuis niet opgenomen in de bijlagen bij de beleidsregel. 
Bovenstaande correcties zijn verwerkt in de nieuwe beleidsregel 'Eerstelijnsdiagnostiek' met kenmerk BR/CU-2095. De beleidsregel met kenmerk BR/CU-2079 wordt ingetrokken. 

Er moest ook een nieuwe tariefbeschikking worden vastgesteld worden. Ook deze is bijgevoegd (kenmerk TB/CU-7041-01). De tarieven op de tweede tariefbeschikking zijn niet gewijzigd ten opzichte van de eerste tariefbeschikking. Klik hier voor de gewijzigde Beleidsregel, hier voor de gewijzigde tariefbeschikking en hier voor de circulaire van de Nza.

Gepubliceerd op:  13 maart 2013 1150 x bekeken
Categorie:  Branche nieuws
Gerelateerde artikelen

Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan, ook bij diagnostiek

De afgelopen jaren is het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland uitgegroeid tot een programma met meer dan 20 projecten. Doel van de projecten is de kwaliteit van de zorg verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden. Een aantal van deze projecten heeft ook betrekking op diagnostiek.

2 september 201934 x bekeken

Vrije tarieven voor de eerstelijnsdiagnostiek en invoering facultatieve prestatie per 2020

De NZa heeft een aantal maatregelen genomen die er aan moeten bijdragen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden: dichtbij huis als het kan, alleen in het ziekenhuis als het moet. Daarvoor meer samenwerking tussen zorgprofessionals onderling nodig en zijn de regels voor de medisch-specialistische zorg 2020 zijn hierop aangepast.

8 mei 2019586 x bekeken

Samenwerking in PATH voor verbetering moleculaire predictieve diagnostiek

Mutaties in het DNA van een tumor kunnen voorspellen welke patiënten wel of geen baat zullen hebben bij de behandeling met doelgerichte therapieën. Onderzocht wordt hoe deze moleculaire analyses worden uitgevoerd en gebruikt voor het selecteren van de meest adequate behandeling. Vele partijen werken samen om deze moleculaire predictieve diagnostiek in Nederland te optimaliseren.

9 april 2019358 x bekeken