Aangepaste Beleidsregels diagnostiek

In oktober 2012 heeft de NZa de nieuwe Beleidsregels eerstelijns diagnostiek gepubliceerd die op 1 januari 2013 in werking zijn getreden (Beleidsregel BR/CU 2079). Na het publiceren van de beleidsregel bleek er een aantal onjuistheden in de bijlagen bij de beleidsregel te zitten. Dit heeft geleid tot de nieuwe beleidsregel 'Eerstelijnsdiagnostiek' met kenmerk BR/CU-2095.

In de vastgestelde beleidsregel waren een aantal prestatieomschrijvingen niet juist en waren een aantal codes dubbel opgenomen in bijlage 2 bij de beleidsregel. Daarnaast was de M&I-module Teledermatologie (13009) per abuis niet opgenomen in de bijlagen bij de beleidsregel. 
Bovenstaande correcties zijn verwerkt in de nieuwe beleidsregel 'Eerstelijnsdiagnostiek' met kenmerk BR/CU-2095. De beleidsregel met kenmerk BR/CU-2079 wordt ingetrokken. 

Er moest ook een nieuwe tariefbeschikking worden vastgesteld worden. Ook deze is bijgevoegd (kenmerk TB/CU-7041-01). De tarieven op de tweede tariefbeschikking zijn niet gewijzigd ten opzichte van de eerste tariefbeschikking. Klik hier voor de gewijzigde Beleidsregel, hier voor de gewijzigde tariefbeschikking en hier voor de circulaire van de Nza.

Gepubliceerd op:  13 maart 2013 1356 x bekeken
Categorie:  Branche nieuws
Gerelateerde artikelen

Aandacht voor laboratoriumdiagnostiek in kader osteoporose

Het Zorginstituut (ZiN) heeft recent het ‘Verbetersignalement ‘Zinnige Zorg voor mensen met Osteoporose’ uitgebracht. Een van de bevindingen is dat er onderdiagnostiek is. In dit rapport wordt ook aandacht besteed aan laboratoriumdiagnostiek.

10 september 2020279 x bekeken

Keuzehulp ontwikkeld voor testen op prostaatkanker

Diagnostiek bij prostaatkanker heeft al een tijd veel aandacht. Veel mannen hebben vragen over prostaatkanker, of en zo ja hoe dit kan worden getest en of dat een goede optie is. De nieuwe keuzehulp op Thuisarts.nl ‘Testen op prostaatkanker?’ helpt mannen die hierover vragen hebben een weloverwogen keuze te maken.

18 december 2019953 x bekeken