Aanvullende diagnostiek stelt niet gerust

Patiënten worden niet gerustgesteld door aanvullend onderzoek, als er vooraf een lage kans is op een ernstige ziekte. Dit blijkt uit een review van alle studies over dit onderwerp die deze week verschijnt in JAMA Internal Medicine.

Schotse onderzoekers keken naar de relatie tussen aanvullende diagnostiek en bezorgdheid over ziekte, angst, duur van klachten en het gebruik van gezondheidszorg. Hiervoor gebruikten ze de beschikbare gerandomiseerde onderzoeken met als belangrijkste criterium dat het zeer onwaarschijnlijk was dat geïncludeerde patiënten een ernstige aandoening hadden. Veertien studies met in totaal 3.828 patiënten bleken geschikt voor analyse. Drie studies toonden aan dat aanvullende diagnostiek geen effect had op bezorgdheid over ziekte. Daarnaast toonden twee studies aan dat er geen effect was op het voorkomen van aspecifieke angst. Maar liefst tien trials bewezen dat er geen langetermijneffect was op de klachtenduur. Over het gebruik van gezondheidszorg was minder eenduidig bewijs beschikbaar. De elf studies die daarover berichtten, suggereerden dat mensen mogelijk iets minder vaak naar de dokter gaan na aanvullend onderzoek.

Al met al concluderen de auteurs dat aanvullende diagnostiek verrichten bij patiënten met een kleine kans op een afwijking, weinig doet om deze patiënten gerust te stellen.

Gepubliceerd op:  26 februari 2013 1013 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan, ook bij diagnostiek

De afgelopen jaren is het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland uitgegroeid tot een programma met meer dan 20 projecten. Doel van de projecten is de kwaliteit van de zorg verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden. Een aantal van deze projecten heeft ook betrekking op diagnostiek.

2 september 201922 x bekeken

Vrije tarieven voor de eerstelijnsdiagnostiek en invoering facultatieve prestatie per 2020

De NZa heeft een aantal maatregelen genomen die er aan moeten bijdragen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden: dichtbij huis als het kan, alleen in het ziekenhuis als het moet. Daarvoor meer samenwerking tussen zorgprofessionals onderling nodig en zijn de regels voor de medisch-specialistische zorg 2020 zijn hierop aangepast.

8 mei 2019586 x bekeken

Samenwerking in PATH voor verbetering moleculaire predictieve diagnostiek

Mutaties in het DNA van een tumor kunnen voorspellen welke patiënten wel of geen baat zullen hebben bij de behandeling met doelgerichte therapieën. Onderzocht wordt hoe deze moleculaire analyses worden uitgevoerd en gebruikt voor het selecteren van de meest adequate behandeling. Vele partijen werken samen om deze moleculaire predictieve diagnostiek in Nederland te optimaliseren.

9 april 2019358 x bekeken