Afspraken zorg in hoofdlijnenakkoorden

Minister Bruins heeft de tweede kamer geïnformeerd over de te sluiten bestuurlijke akkoorden in de zorg. De Algemene Rekenkamer stelde eerder dat de hoofdlijnenakkoorden van Schippers wel tot de gewenste uitgavenbeperking hebben geleid maar zonder toereikende afspraken over de wijze waarop en monitoring daarvan.
Bruins schrijft dat het streven is om in de hoofdlijnenakkoorden in de curatieve zorg zorginhoudelijke afspraken te koppelen aan een financiële besparing. De minister wil akkoorden sluiten per sector, bijvoorbeeld de eerste lijn en de medisch-specialistische sector. Dit omdat de financiële kaders sectoraal zijn vormgegeven. Wel zullen ook in samenspraak met de andere ministers en partijen sectoroverstijgende afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over samenwerking, zorg op de juiste plek, arbeidsmarkt en de aanpak van overbodige administratie. Staatssecretaris Blokhuis zal het nationaal preventieakkoord initiëren, minister De Jonge dat voor de wijkverpleging.

Bruins is van plan de akkoorden in voorjaar van 2018 te sluiten. De oriënterende gesprekken zijn gestart. Het regeerakkoord heeft voor de medisch-specialistische zorg, de ggz en de wijkverpleging tezamen een structurele besparing voorzien van 1,9 miljard euro. Daarbovenop komen de specifieke maatregelen voor genees- en hulpmiddelen à structureel 467 miljoen euro.

Klik hier voor meer informatie.
Gepubliceerd op:  18 januari 2018 725 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Minister Bruins: start nieuw internationaal samenwerkingsverband geneesmiddelen; medische hulpmiddelen gaan volgen

Eind oktober is het International Horizon Scanning Initiative (IHSI) gestart, waarin Nederland samenwerkt met 8 andere landen om informatie over nieuwe en belangrijke geneesmiddelen in kaart te brengen en met elkaar te delen. Hierdoor weten de landen vroegtijdig waar ze aan toe zijn als het gaat om toekomstige dure geneesmiddelen. Op termijn gaan ook medische hulpmiddelen onderdeel uitmaken van het initiatief.

6 november 2019863 x bekeken

Lyme en tropische infectieziekten

Tijdens het Algemeen Overleg Medische Preventie medio april heeft minister Bruins toezeggingen gedaan over de bestrijding van de ziekte van Lyme en tropische infectieziekten

10 juli 2019999 x bekeken

Minister Bruno Bruins wil meer regie op gepast gebruik van zorg

Welke zorg helpt de patiënt echt en welke zorg voegt eigenlijk niks toe? Hoe onderzoeken we dat het beste? En hoe brengen we de uitkomsten van dat onderzoek in de praktijk? Dat zijn de vragen die prof. dr. Sjoerd Repping samen met medisch specialisten, patiënten, verpleegkundigen, ziekenhuizen, verzekeraars en de overheid moet gaan beantwoorden.

25 februari 2019677 x bekeken