Akkoord over nieuw samenwerkingsverband infectiepreventie

De Federatie Medisch Specialisten (FMS), het RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding en de nieuw op te richten kwaliteitskoepel Langdurige Zorg (LZ) gaan samenwerken om de richtlijnen voor infectiepreventie te actualiseren. Minister Schippers (VWS) schrijft aan de Tweede Kamer dat er een akkoord is bereikt over dit Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie.
Binnen dit verband nemen de drie partner ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, beheren en onderhouden van de richtlijnen voor het aan hen gelieerde domein, zo schrijft de minister. Coördinatie tussen de drie is volgens Schippers noodzakelijk om de samenhang tussen de verschillende richtlijnen te borgen.

Concreet worden de circa 140 richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) geactualiseerd en waar mogelijk samengevoegd door het samenwerkingsverband. De huidige WIP-richtlijnen blijven van kracht tot er geactualiseerde of nieuwe richtlijnen worden vastgesteld. De WIP heeft zijn activiteiten inmiddels wel beëindigd.

De komende maanden worden de hoofdlijnen van het akkoord verder uitgewerkt. "In deze uitwerking zal aandacht worden besteed aan de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van het samenwerkingsverband. Tevens zal de financiering nader worden ingevuld", aldus Schipper.

De minister verwacht dat het samenwerkingsverband begin 2018 van start gaat.
Gepubliceerd op:   5 oktober 2017 1058 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Professionals zetten zich samen in tegen antibioticaresistentie

Het RIVM, ZonMw en het ministerie van VWS organiseerden op 14 november een conferentie over antibioticaresistentie. Onderzoekers, beleidsmakers en praktijkprofessionals praatten over het thema ‘Van onderzoek naar praktijk en beleid. Wat kan jij er mee?!’.

20 november 2018481 x bekeken

Eén gemeenschappelijke taal nodig om gezondheidsinformatie uit te wisselen

Er moet één gemeenschappelijk nationaal woordenboek worden ontwikkeld voor het uitwisselen van gezondheidsinformatie via informatiesystemen en dat woordenboek moet worden gebaseerd op internationale standaarden. Daarvoor pleiten het RIVM en Nictiz in een aanbeveling aan het ministerie van VWS.

1 november 2018642 x bekeken

Handig: Handreiking medische hulpmiddelen

De nieuwe regels voor medische hulpmiddelen en IVDs brengen veranderingen met zich mee. Het is van belang dat iedereen in het veld daarvan kennis heeft en zich tijdig voorbereidt. Het ministerie heeft daarom een praktische handreiking opgesteld.

9 februari 2018639 x bekeken