Algemeen Overleg medische hulpmiddelen in Tweede Kamer

Vorige week vond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over medische hulpmiddelen plaats. Daarbij naast de selectieve inkoop van medische hulpmiddelen door zorgverzekeraars ruim aandacht besteed aan de GMH en het bijhouden van bijwerkingen van medische hulpmiddelen.
Minister Schippers gaat bekijken of er mogelijkheden zijn om bijwerkingen van medische hulpmiddelen te laten bijhouden door Lareb. Verder zal de NZa onderzoeken of zorgverzekeraars hun zorgplicht nakomen bij de selectieve inkoop van medische hulpmiddelen. Ook is gesproken over de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen, het nieuwe implantatenregister, de Gedragscode Medische Hulpmiddelen en de selectieve zorginkoop door zorgverzekeraars aan bod.
 
Minister Schippers lichtte de brief toe die zij eerder dit jaar aan de Tweede Kamer heeft verzonden over de afspraken die zij met de stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen heeft gemaakt over het openbaar maken van de financiële relaties tussen artsen en ziekenhuizen enerzijds en medische hulpmiddelenbedrijven anderzijds. Kamerleden hadden hier nog enkele vragen over. Zo viel SP-Kamerlid Leijten erover dat 'reclame maken' en 'beïnvloeding' zijn toegestaan volgens de Gedragscode. De minister reageerde hierop door te stellen dat beïnvloeding mag, maar oneigenlijke beïnvloeding niet. Toch zal zij het punt aandragen bij de sector; het is immers hun tekst. In algemene zin had de minister overigens veel lof voor de grote stappen die de hulpmiddelensector de afgelopen periode met de zelfregulering heeft gemaakt.
 
Zorgverzekeraars kopen diverse medische hulpmiddelen selectief in. In aanloop naar het debat stelde de NPCF al dat patiënten zelf hun medische hulpmiddel moeten mogen kiezen. Diabetesvereniging Nederland trok afgelopen januari aan de bel; artsen en patiënten kiezen niet langer een noodzakelijk hulpmiddel, maar zorgverzekeraars 'dicteren' samen met leveranciers en apotheken welk hulpmiddel de patiënt moet gebruiken. Kamerleden hadden dergelijke signalen ook ontvangen en kaartten dit aan bij de minister. Hierop zegde zij toe dat de NZa zal onderzoeken of zorgverzekeraars hun zorgplicht nakomen bij de inkoop van medische hulpmiddelen. Het kan namelijk gebeuren dat een patiënt een bepaald middel niet verdraagt. De zorgverzekeraar moet in dat geval een alternatief vergoeden.
 
Overzicht wat besproken is tijdens het algemeen overleg, treft u hier aan.
Gepubliceerd op:  16 februari 2015 839 x bekeken