Algemeen overleg Vaste Kamercommissie; highlights

Op 24 januari 2018 vergaderde de Vaste Kamercommissie voor het eerst weer na het Kerstreces. Het was een procedurevergadering, maar op de agenda stonden wel een aantal voor de IVD-branche relevante stukken.
Zo was het KPMG rapport over de Medische Hulpmiddelensector een item, zie eerder bericht.
 
Gepubliceerd op:  31 januari 2018 387 x bekeken