Algemene ledenvergadering 27 september: Chiel Bos (SAN) over tarieven laboratorium diagnostiek

Op de ledenbijeenkomst van 22 maart hadden wij Jules Keyzer te gast. Met hem spraken we uitgebreid over de plannen van de minister over eerstelijns diagnostiek, die zij kort daarvoor in een brief aan de Tweede Kamer had gepresenteerd.
Inmiddels zijn we 6 maanden verder en de ontwikkelingen hebben niet stil gestaan. Vandaar dat wij Chiel Bos, voorzitter van de SAN, hebben gevraagd u bij te praten over de meest recente ontwikkelingen. Meer in het bijzonder zal hij ingaan op:

  • De meest recente ontwikkelingen met betrekking tot wijzigingen in de tarieven per 2014
  • Het kostenonderzoek door de NZa naar diagnostiek binnen de ziekenhuiszorg
  • De te verwachten effecten van invoering van de nieuwe tarieven voor marktpartijen
  • De rol van de zorgverzekeraars bij de ontwikkelingen tot dusverre
  • De pilots waar VWS opdracht toe heeft gegeven
  • De grootste kansen en bedreigingen van deze ontwikkelingen en de mogelijkheden voor de industrie om daar eventueel een ondersteunende rol bij te spelen
 
Reserveer deze datum dus vast in uw agenda, want dit onderwerp is zeer actueel van groot belang. Voorafgaand aan de presentatie van Chiel Bos is er een ledenvergadering. De agenda voor deze vergadering wordt volgende week toegestuurd.

De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Houten, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten. LET OP: we starten een half uur eerder dan gebruikelijk. Aanvang vergadering 9.30 uur. Na afloop om 12.00 uur is er de gebruikelijke informele lunch.
Gepubliceerd op:   6 september 2013 1122 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Extra ledenbijeenkomst: verdiepende sessie over Value Based Healthcare in de diagnostiek

Tijdens de laatste ledenbijeenkomst heeft Mark Tolboom een presentatie gegeven over ‘Value Based Healthcare in de diagnostiek’. Er bleek grote behoefte aan een verdiepende bijeenkomst hierover. Diagned organiseert op woensdag 12 februari 2020 een aparte ochtendbijeenkomst over dit thema voor de leden van Diagned. U kunt zich nog aanmelden. Maar wees snel: er zijn nog maar enkele plaatsen!

21 januari 2020132 x bekeken

Terugblik ALV 29 maart 2019

Op 29 maart 2019 vond de eerste ledenbijeenkomst van 2019 plaats in Houten. Ook deze was weer druk bezocht. Gastspreker was Huub Raemakers, Partner Strategy Counselors bij Twynstra Gudde, en auteur van een rapport uit 2018 over de toekomst van de medische diagnostiek. Hij presenteerde bevindingen uit zijn onderzoek en de leden gingen met hem in gesprek over de toekomst van de laboratoriumdiagnostiek.

9 april 2019263 x bekeken

ALV 29 maart 2019: wederom blik op de toekomst

Op 29 maart 2019 vindt de eerste ledenbijeenkomst van 2019 plaats in Houten. Wederom zal het inhoudelijke gedeelte gewijd zijn aan het thema ‘Toekomst van de laboratoriumdiagnostiek’. Gastspreker is Huub Raemakers, Partner Strategy Counselors bij Twynstra Gudde, en auteur van een rapport uit 2018 over de toekomst van de medische diagnostiek.

13 maart 2019244 x bekeken