Antibiotica resistentie krijgt prioriteit in Europa

Er zal de komende tijd ook veel aandacht zijn in Europa voor het steeds groter wordende probleem rond antibioticaresistentie. Het wordt gezien als een grote bedreiging voor de gezondheid van mens en dier.
De aandacht voor dit onderwerp sluit aan bij een vorig jaar door de World Health Organisation aangenomen resolutie over het onderwerp. Er zijn plannen voor een ‘Global action plan on antimicrobial resistance’ dat medio 2017 gereed zou moeten zijn; klik hier voor meer informatie. Deze ontwikkeling is zeker ook relevant voor de IVD industrie in verband met het grote belang van een snelle en adequate diagnose.
 
Ook in Nederland staat het onderwerp hoog op de agenda. Minister Schippers van VWS heeft met de zorgsector afspraken gemaakt over de strijd tegen antibioticaresistentie. Partijen uit de zorg erkennen de urgentie om onjuist gebruik van antibiotica in de zorg terug te dringen en zetten in op infectiepreventie. Daarnaast moet er onderzoek komen naar nieuwe antibiotica, behandelingen, medische technologie en alternatieven voor antibiotica. Klik hier voor de uitgebreide brief hierover van Schippers en Van Rijn (VWS), Dijksma (EZ) en Mansveld (IenM) aan de Tweede Kamer van juni 2015.
Gepubliceerd op:  20 augustus 2015 999 x bekeken
Gerelateerde artikelen

RIVM: snellere test kan gebruik antibioticum verbeteren

Antibiotica resistentie is een toenemend probleem. De ontwikkeling van snellere microbiologische tests en slimmer inzetten van bestaande antibiotica kunnen verdere resistentie stoppen, blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat in oktober 2019 verscheen.

6 november 2019273 x bekeken

Maar in Nederland blijft antibioticaresistentie redelijk stabiel

Wereldwijd neemt antibioticaresistentie toe. Uit het jaarlijkse rapport NethMap/MARAN Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands 2019 blijkt dat Nederland goed scoort. In dit rapport presenteren verschillende organisaties samen de gegevens over het antibioticagebruik en -resistentie in Nederland, zowel voor mensen als voor dieren.

10 juli 20191075 x bekeken