Antibiotica resistentie krijgt prioriteit in Europa

Er zal de komende tijd ook veel aandacht zijn in Europa voor het steeds groter wordende probleem rond antibioticaresistentie. Het wordt gezien als een grote bedreiging voor de gezondheid van mens en dier.
De aandacht voor dit onderwerp sluit aan bij een vorig jaar door de World Health Organisation aangenomen resolutie over het onderwerp. Er zijn plannen voor een ‘Global action plan on antimicrobial resistance’ dat medio 2017 gereed zou moeten zijn; klik hier voor meer informatie. Deze ontwikkeling is zeker ook relevant voor de IVD industrie in verband met het grote belang van een snelle en adequate diagnose.
 
Ook in Nederland staat het onderwerp hoog op de agenda. Minister Schippers van VWS heeft met de zorgsector afspraken gemaakt over de strijd tegen antibioticaresistentie. Partijen uit de zorg erkennen de urgentie om onjuist gebruik van antibiotica in de zorg terug te dringen en zetten in op infectiepreventie. Daarnaast moet er onderzoek komen naar nieuwe antibiotica, behandelingen, medische technologie en alternatieven voor antibiotica. Klik hier voor de uitgebreide brief hierover van Schippers en Van Rijn (VWS), Dijksma (EZ) en Mansveld (IenM) aan de Tweede Kamer van juni 2015.
Gepubliceerd op:  20 augustus 2015 804 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Maar in Nederland blijft antibioticaresistentie redelijk stabiel

Wereldwijd neemt antibioticaresistentie toe. Uit het jaarlijkse rapport NethMap/MARAN Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands 2019 blijkt dat Nederland goed scoort. In dit rapport presenteren verschillende organisaties samen de gegevens over het antibioticagebruik en -resistentie in Nederland, zowel voor mensen als voor dieren.

10 juli 2019653 x bekeken

In Nederland jaarlijks 200 doden en 5000 infecties door superbacterie

Ieder jaar sterven in Nederland naar schatting tweehonderd mensen door zogeheten superbacteriën die resistent zijn tegen meerdere soorten antibiotica. Het aantal Nederlanders dat een infectie oploopt met een resistente bacterie wordt ingeschat op zo’n vijfduizend.

20 november 2018332 x bekeken