Arts krijgt meer bevoegdheid bij hielprikscreening

Artsen die een kind behandelen van wie de hielprikscreening een afwijkende uitslag liet zien, mogen gegevens van die uitslag voortaan sneller inzien. Dat wordt geregeld via een wijziging van de Wet publieke gezondheid waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd.
Het RIVM registreert en bewaart uitslagen van afwijkende hielprikscreenings in een uitwisselingssysteem waar ook (kinder)artsen toegang toe kunnen krijgen. Officieel hebben artsen daarvoor eerst toestemming nodig van de ouders van een kind voordat zij die gegevens mogen bekijken. Maar vanwege de ernst van sommige aandoeningen die met een hielprik kunnen worden opgespoord, is het soms van levensbelang voor kinderen dat artsen zo snel mogelijk over dergelijke gegevens, zoals de uitslagen van het laboratoriumonderzoek, kunnen beschikken. Daarom is de Wet publieke gezondheid (Wpg) aangepast, waardoor artsen toestemming krijgen dergelijke gegevens van baby’s tot een leeftijd van zes maanden ook zonder ouderlijke toestemming in te zien, als daar urgente reden voor is.
Gepubliceerd op:  16 mei 2017 772 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Pasgeboren baby’s testen op SMA met hielprik

Staatssecretaris Paul Blokhuis wil dat de ziekte spinale musculaire atrofie (SMA) wordt opgenomen in de hielprikscreening bij pasgeboren baby’s. De staatssecretaris schrijft aan de Tweede Kamer dat hij het RIVM vraagt om de nodige zaken uit te zoeken en voor te bereiden. Najaar 2020 komt er meer duidelijkheid.

6 november 2019315 x bekeken

RIVM: snellere test kan gebruik antibioticum verbeteren

Antibiotica resistentie is een toenemend probleem. De ontwikkeling van snellere microbiologische tests en slimmer inzetten van bestaande antibiotica kunnen verdere resistentie stoppen, blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat in oktober 2019 verscheen.

6 november 2019336 x bekeken

RIVM rapport: Invloed van medicijnen op diagnostische tests

Het RIVM heeft in opdracht van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek gedaan naar de invloed van geneesmiddelen op de uitslag van een diagnostische test. Daaruit blijkt dat kennis hierover niet systematisch wordt gedeeld, nergens centraal beschikbaar is en dus bij veel partijen niet bekend is. Daarnaast zijn laboratoria vaak niet op de hoogte van de medicijnen die een patiënt gebruikt. Daardoor is het niet altijd meteen duidelijk dat een medicijn de oorzaak is van een afwijkende testuitslag.

2 september 2019309 x bekeken