Beleidskader Pre- en Neonatale Screeningen

Het Ministerie van VWS heeft het Beleidskader Pre- en Neonatale Screeningen vastgesteld. Dit beleidskader geeft een overzicht van de wettelijke en beleidsmatige kaders voor vijf screeningen die tijdens de zwangerschap en kort na de geboorte preventief worden aangeboden.
Er zijn drie screeningen voor het ongeboren kind: op het syndroom van down, op enkele infectieziekten zoals hiv, en lichamelijke afwijkingen. De screeningen vlak na de geboorte betreffen het gehoor van het kind en de hielprik.

Het RIVM voert sinds 2006 de regie op de bevolkingsonderzoeken en bewaakt vanuit die rol de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid ervan. Het beleidskader is een instrument om de regie te voeren. De uitvoering ligt bij de uitvoeringsorganisaties.  

Het beleidskader beschrijft eveneens hoe partijen samenwerken die betrokken zijn bij de voorbereiding van, besluitvorming over en uitvoering van de pre- en neonatale screeningen. Voor een goede kwaliteit van de screening is het immers van belang dat alle logistieke en inhoudelijke processen goed op elkaar aansluiten. Vooral de 'overgang' van een uitslag van een bevolkingsonderzoek naar een diagnose en behandeling is een belangrijke stap, waarvoor partijen binnen het bevolkingsonderzoek en de zorg gezamenlijk verantwoordelijk zijn. 

Daarnaast worden de kaders weergegeven die relevant zijn voor de nadere uitwerking van de draaiboeken van de screeningen. Deze draaiboeken zijn vooral gericht op de wijze waarop de screeningen worden uitgevoerd.
Het beleidskader zal regelmatig worden getoetst en indien nodig aangepast aan de actualiteit.

Klik hier pdf voor het Beleidskader.  
Gepubliceerd op:  22 juni 2016 699 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Zorg over invoering test op Down-syndroom

Tientallen bekende Nederlanders hebben medio maart een open brief in de Volkskrant hun zorg uitgesproken over de introductie van de NIPT-test in Nederland. Met deze test kunnen zwangere vrouwen nagaan of hun kind lijdt aan het syndroom van Down. Minister Schippers (VWS) en een meerderheid in de Tweede Kamer willen de test in Nederland toelaten voor alle zwangeren. Nu is die alleen beschikbaar voor vrouwen met een verhoogd risico op een kind met down.

23 maart 2016774 x bekeken

KNMG: Waarborg goede informatie en keuzevrijheid bij NIPT-test

Er is veel te doen over de NIPT-test. Minister Schippers wil de niet-invasieve prenatale test beschikbaar stellen aan alle zwangere vrouwen. De Tweede Kamer moet daarover besluiten. De boodschap van de artsenorganisatie KNMG is genuanceerd: geef neutrale informatie over de test en bied ruimte en respect voor de keuze van de vrouw.

23 maart 2016798 x bekeken

Preconceptietest AMC en VUmc ter discussie

Een preconceptietest in het AMC en VUmc waarbij aanstaande ouders getest kunnen worden op dragerschap van vijftig ernstige erfelijke ziekten, is onderwerp van discussie geworden. Tweede Kamerleden hebben kritisch gereageerd. Klinisch geneticus Phillis Lakeman (AMC) vindt enige ‘nuancering’ bij de uitzending, waarin dit nieuws naar buiten werd gebracht, op zijn plaats: ‘We deden deze dragerschapstesten al veel langer, alleen gaan we ze nu bundelen.’

4 maart 2016814 x bekeken