Bepaling MS-type via bloedtest

Australische onderzoekers schijnen de eerste bloedbiomarker voor MS te hebben ontdekt. Het is een belangrijke ontdekking omdat hiermee snel en eenvoudig het type MS kan worden bepaald.

 

De bevindingen zijn het resultaat van een twaalf jaar durend onderzoek. De onderzoekers kunnen nu met 85%-90% nauwkeurigheid bij een patiënt het type MS bepalen.

Normaal is het stellen van de diagnose een tamelijk langdurig proces, maar de resultaten van het nieuwe onderzoek laten zien dat dit proces via een speciale snelle bloedtest aanzienlijk kan worden vergemakkelijkt en bespoedigd.

Het onderzoek biedt nieuwe mogelijkheden voor het behandelen van MS. De unieke informatie die de biomarker over een individu biedt, maakt ontwikkeling van een behandelmethode op maat voor iedere patiënt mogelijk.

De onderzoekers denken dat de kit met de klinische bloedtest waarschijnlijk binnen twee jaar beschikbaar zal zijn. Meerdere Australische bedrijven hebben artsen en laboratoria steun toegezegd bij het ontwikkelen van een persoonlijke behandelmethode voor iedere patiënt.

De test is gebaseerd op opsporing van verbindingen binnen een specifiek biochemisch traject waarbij een chemische stof, tryptofaan, wordt gebruikt. Deze stof speelt een rol bij hersenontstekingen. Door meer inzicht in hoe onze cellen tryptofaan verwerken, kan er beter worden nagegaan welke rol tryptofaan speelt in veel neurodegeneratieve aandoeningen.
Klik hier en/of hier voor meer informatie.

 

Gepubliceerd op:  23 februari 2017 493 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Respons op geneesmiddelen bij diabetische nierziekte beter voorspellen

Diabetische nierziekte (DN) presenteert zich in zeer uiteenlopende vormen van ziekteprogressie en complicaties. Uit recent promotieonderzoek bleek dat zowel biomarkers vóór de behandeling als veranderingen in biomarkers tijdens de eerste maanden van de behandeling patiënten konden onderscheiden die weinig of veel baat hadden van de betreffende therapie.

19 februari 2020921 x bekeken

Nieuwe nanosensor detecteert biomarkers voor kanker in druppel bloed

Het zoeken naar biomarkers in bloed is een veelbelovende methode om metastatische kanker op te sporen. Het is minder belastend dan technieken zoals MRI (Magnetic Resonance Imaging). De belangrijkste uitdaging zijn de extreem lage concentraties van deze markers, waardoor het moeilijk is om ze op te sporen. Onderzoekers van de Universiteit Twente en Wageningen Universiteit ontwikkelden een nanosensor die in staat is om biomarkers voor kanker nauwkeurig te detecteren.

19 februari 2020811 x bekeken

Bloedmeting om kwetsbare ouderen te identificeren

Een internationaal team van ouderdomsonderzoekers onderzocht het bloed van bijna 45.000 zestigplussers in hun speurtocht naar voorspellers van levensverwachting. Zij ontdekten daarbij een specifieke set van biomarkers waarmee kwetsbare ouderen konden worden geïdentificeerd.

6 november 2019134 x bekeken