Bericht van Peter Langens, Voorzitter POCT werkgroep

POCT (Point of Care Testen) nemen een steeds belangrijker plaats in binnen het scala aan Diagnostische Testen in de Nederlandse Gezondheidszorg.

 

Geachte DIAGNED leden,

POCT (Point of Care Testen) nemen een steeds belangrijker plaats in binnen het scala aan Diagnostische Testen in de Nederlandse Gezondheidszorg.

De “gezondheidszorg in het algemeen”, medische laboratoria en overheid stellen steeds vaker aanvullende (en strengere) eisen aan de introductie en het gebruik van deze POCT Diagnostica.

Tijdens de laatste Diagned Algemene Ledenvergadering is mede om deze redenen besloten de werkgroep POCT nieuw leven in te blazen.

De POCT werkgroep is bedoeld om de producenten van Point of Care Diagnostica binnen Diagned de gelegenheid te geven vragen/probleemstellingen voor deze specifieke productgroep binnen de Nederlandse markt met elkaar te bespreken en waar mogelijk gezamenlijk acties te ondernemen dan wel oplossingen te creëren.

Gedacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, aan het dienen als gesprekspartner voor de diverse stakeholders (NVKC, SAN, Min. VWS, IGZ, EU, etc.) wanneer het gaat om POCT gerelateerde onderwerpen.

Om genoeg draagvlak te creëren en zoveel mogelijk Diagned leden te laten profiteren van deze werkgroep vragen wij u ons de namen van de contactpersonen binnen uw organisatie welke verantwoordelijk zijn voor de POCT producten aan ons door te geven en/of hen contact met ons op te laten nemen (via info@diagned.nl of 070-3123928).

Wij zullen deze personen individueel benaderen met de vraag deel te nemen aan de werkgroep, dan wel hun specifieke wensen/vragen t.a.v. POCT in de Nederlandse Markt kenbaar te maken.

Bij voldoende belangstelling zal de werkgroep (wellicht in wisselende samenstelling) regelmatig bijeen komen en/of telefonisch vergaderen om actuele zaken snel en adequaat aan te pakken.

Wij hopen op de deelname van enthousiaste POCT mensen waarmee we een actieve werkgroep kunnen vormen welke voor ons allen profijtelijk kan zijn.

Met vriendelijke groet,


Peter Langens
Voorzitter POCT werkgroep

 

Gepubliceerd op:  11 januari 2013 1291 x bekeken