Bestaande structuren staan persoonsgerichte zorg in de weg

In de zorg komt steeds meer aandacht voor maatwerk. Initiatieven waarbij de patiënt centraal staat botsen echter vaak met bestaande structuren waarin behandelingen geënt zijn op gemiddelden. Om persoonsgerichte zorg tot een succes te maken, is samenwerking binnen en buiten de zorgketen een must. Dit staat in het vrijdag verschenen trendrapport 'De zorg, ongelijk voor iedereen' van advies- en onderzoeksbureau FWG.
FWG signaleert dat in de zorg steeds meer aandacht is voor wat voor de unieke persoon in zijn of haar specifieke context de beste uitkomst is. Daarbij wordt ook gekeken naar welke problemen er nog meer in iemands leven spelen. Komt hoofdpijn bijvoorbeeld door slaapproblemen, is er stress door armoede of zijn er zorgen om een familielid? Dit vraagt volgens het onderzoeksbureau om een brede aanpak op alle niveaus. Daarbij vervagen niet alleen de grenzen tussen organisaties, branches en lijnen in de zorg, maar ook tussen de verschillende domeinen wonen, werken, onderwijs en zorg.

Er ontstaan steeds meer initiatieven rondom deze 'brede aanpak', ziet FWG. Die worden echter nog regelmatig in de weg gestaan door bestaande structuren en belangen. Het huidige systeem gaat volgens het trendrapport vooral uit van gemiddelden: de gemiddelde mens en het meest gebruikelijke verloop van een ziekte. In de praktijk kunnen zich echter maar weinig mensen met 'een gemiddelde' identificeren, aldus de onderzoekers.’

Andere belemmerende factor is dat geldstromen vaak leidend zijn bij het organiseren van zorg. Ook bemoeilijken financieringsschotten het samenwerken rondom de cliënt, stelt FWG.

Klik hier voor meer informatie.
Gepubliceerd op:  22 december 2017 743 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Veiligheid medische hulpmiddelen te verbeteren door centralisatie en inzet op maat

Gebruik van medische hulpmiddelen in ziekenhuizen kan een bedreiging vormen voor de veiligheid van de patiënt. Nivel-onderzoeker Petra Porte bekeek hoe het gebruik van medische hulpmiddelen veiliger kan worden. Inzet op maat, met oog voor de wensen en behoeften van de gebruikers, is een van haar aanbevelingen. Op 29 januari promoveerde Porte op dit onderwerp aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

19 februari 20202139 x bekeken

Respons op geneesmiddelen bij diabetische nierziekte beter voorspellen

Diabetische nierziekte (DN) presenteert zich in zeer uiteenlopende vormen van ziekteprogressie en complicaties. Uit recent promotieonderzoek bleek dat zowel biomarkers vóór de behandeling als veranderingen in biomarkers tijdens de eerste maanden van de behandeling patiënten konden onderscheiden die weinig of veel baat hadden van de betreffende therapie.

19 februari 2020957 x bekeken

Van massamedicijn naar geneesmiddel-op-maat

Het zal in de toekomst steeds beter mogelijk worden dat de patiënt een doelgericht geneesmiddel krijgt. De verwachting is dat deze ontwikkeling wel consequenties zal hebben voor de kosten. De Volkskrant besteedde aan deze ontwikkeling een groot artikel.

19 februari 2020115 x bekeken