Betere uitkomsten met insulinepomp

Kinderen en jongvolwassenen die een insulinepomp gebruiken vanwege type 1 diabetes, hebben betere uitkomsten dan leeftijdsgenoten die insuline injecteren. Dit blijkt uit een grote Europese studie waar Beate Karges e.a. over schrijven in JAMA.
Zij voerden een grote cohortstudie uit bij 446 diabetescentra in Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg. Zij richtten zich op patiënten onder de 20 jaar en met minimaal een jaar type 1 diabetes. Zij konden bijna twintigduizend kinderen aan elkaar matchen, van wie de helft een pomp had. Gebruik van continue glucosemonitoring was een exclusiecriterium. De onderzoekers vergeleken klinische uitkomsten in het meest recente behandeljaar.

In de pompgroep kwamen minder ernstige hypo’s voor (9,6 versus 14,0 per 100 patiëntjaren) en minder gevallen van diabetische ketoacidose (3,6 versus 4,3). De HbA1c-gehaltes waren gemiddeld iets lager (8,0 versus 8,2%), net als de totale dagelijkse dosis insuline (0,8 versus 1,0 U/kg).

De onderzoekers corrigeerden door het matchen voor zoveel mogelijk verstorende factoren, maar gezien de niet-gerandomiseerde studieopzet is enige selectiebias onvermijdelijk. De mate van motivatie of steun van de familie en kennis van zaken, zijn moeilijk in cijfers te vatten, en daardoor is correctie ervoor ook niet goed haalbaar. Voor sommige uitkomsten valt niet te zeggen of deze het gevolg zijn van de pomptoediening of van de extra educatie die patiënten krijgen als het apparaat wordt aangemeten.
Gepubliceerd op:   9 november 2017 406 x bekeken
Gerelateerde artikelen

FGM in basispakket voor diabetespatiënten met intensieve insulinebehandeling

De sensortechnologie Flash Glucose Monitoring (FGM) komt in het basispakket voor diabetespatiënten die afhankelijk zijn van een intensieve insulinetherapie en daarom vaak moeten vingerprikken. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft dit op 13 december 2019 bekendgemaakt.

18 december 2019862 x bekeken

Invitational Conference NIV over onderhoud diabetes richtlijnen

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft het initiatief genomen voor het project Modulair onderhoud diabetesrichtlijnen. Dit project wordt gefinancierd uit de stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten en ondersteund door het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten en heeft tot doel het modulair herzien van de diabetesrichtlijnen die zijn ontwikkeld onder auspiciën van de NIV en zijn opgenomen in de Richtlijnendatabase.

8 mei 2019220 x bekeken

Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland werken aan één organisatie

Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland doen en bereiken veel voor mensen met diabetes. Dat is nodig, want er zijn 1,2 miljoen mensen met diabetes en er komen er steeds meer bij. Daarom willen Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland (DVN) hun krachten bundelen.

25 februari 2019484 x bekeken