Bevolkingsonderzoek darmkanker start in 2014

Na overleg met experts heeft minister Schippers (Volksgezondheid) besloten dat de proef voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in september kan beginnen.
De minister krijgt nog een advies van de Gezondheidsraad over het bevolkingsonderzoek dat in januari 2014 start. De pilot is bedoeld om het hele systeem rond het onderzoek te testen en te kijken of alles werkt.

Eerder was onduidelijk wanneer de proef kon beginnen omdat het de vraag was of de test die gebruikt gaat worden voor het poeponderzoek, wel goed werkt. In het buitenland waren er met deze ontlastingstest verhoudingsgewijs meer foute positieve uitslagen. Om extra zekerheid te krijgen laat de minister nu met een extra onderzoek controleren hoe de test zich houdt. “De eigenschappen van de FOBgold test zijn grondig getest maar moeten zich nog nader bewijzen in een bevolkingsonderzoek'', meldt Schippers de Tweede Kamer. Maar met alle aanwezige kennis en ervaring, kan er op elk moment worden ingegrepen, aldus de minister.

Vanaf januari 2014 kunnen Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar een oproep krijgen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Elk jaar sterven bijna vijfduizend mensen aan darmkanker en komen er twaalfduizend patiënten bij. Door de ziekte in een vroeg stadium op te sporen, stijgen de kansen op overleving. Schippers verwacht dat zo uiteindelijk jaarlijks ongeveer 2400 sterfgevallen kunnen worden voorkomen. (ANP)

 

Gepubliceerd op:  16 juli 2013 918 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Bevolkingsonderzoeken: hoge deelnametrouw en vroege opsporing

Uit monitoring van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) blijkt onder andere dat bevolkingsonderzoek naar diverse vormen van kanker bijdragen aan vroege opsporing van kanker en dat de deelnamegraad hoog is. Dit duidt op een hoog vertrouwen in deze bevolkingsonderzoeken

19 februari 202019 x bekeken

Patiëntenorganisatie: Verlaag deelnamegrens bevolkingsonderzoek darmkanker naar 50 jaar

Het bevolkingsonderzoek spoort in Nederland duizenden gevallen van darmkanker op en weet op termijn 1 op de 3 sterfgevallen van deze ziekte te voorkomen. Om het bevolkingsonderzoek nog succesvoller te maken pleit de Maag Lever Darm Stichting samen met artsen voor het vervroegen van de deelnameleeftijd naar 50 jaar. Dat is in lijn met Europese richtlijnen, levert gezondheidswinst op en is relatief eenvoudig in te voeren.

18 december 2019753 x bekeken