Bevolkingsonderzoek naar darmkanker gaat vruchten afwerpen

Na dertig jaar screening op darmkanker zal het aantal gevallen met ruim eenderde zijn afgenomen en de sterfte aan darmkanker met bijna de helft. Dit voorspelt Marjolein Greuter van het VUmc in haar promotie-onderzoek.
Mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar worden om de twee jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Greuter heeft een wiskundig model ontwikkeld van het natuurlijke beloop van darmkanker, waarmee ze heeft berekend wat de invloed is van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker op het voorkomen van de ziekte en de sterfte eraan.

Volgens haar zal de jaarlijkse sterfte aan darmkanker na dertig jaar bevolkingsonderzoek met 47 procent gedaald zijn en zullen er jaarlijks 35 procent minder darmkankergevallen bij komen dan zonder bevolkingsonderzoek. De uitkomsten van de berekeningen van Greuter komen ongeveer overeen met de verwachtingen die werden uitgesproken bij de lancering van het bevolkingsonderzoek.

Het onderzoek naar darmkanker wordt verricht met een coloscopie, een inwendig darmonderzoek. Er is kritiek op het onderzoek, onder meer omdat het in één op de vijf gevallen een zogenoemde vals-positieve uitslag geeft, met onnodig vervolgonderzoek tot gevolg. Desondanks is het bevolkingsonderzoek darmkanker kosteneffectief, stelt Greuter, vergeleken met het uitsluitend behandelen van darmkankerpatiënten.
Gepubliceerd op:  13 januari 2017 468 x bekeken