Bevolkingsregister baarmoederhalskanker start 2017

De Minister heeft eind januari 2016 aan de Tweede kamer laten weten te verkennen op welk moment de overgang van het huidige naar het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in de nieuwe opzet verantwoord plaats kan vinden. Het vernieuwde bevolkingsonderzoek kan op 1 januari 2017 van start gaan.
Deze datum is afgestemd met alle betrokken partijen. De continuïteit van het huidige bevolkingsonderzoek blijft gedurende 2016 gewaarborgd. De pathologielaboratoria zijn middels een mailing van het RIVM geïnformeerd over de invoeringsdatum van het vernieuwde bevolkingsonderzoek.

Voor alle volledigheid de belangrijkste ontwikkelingen op een rijtje:
  • VWS en RIVM hebben in overleg met de programmacommissie besloten dat het vernieuwde bevolkingsonderzoek start vanaf 1 januari 2017. Het huidige bevolkingsonderzoek blijft bestaan tot eind 2016. Uit de inventarisatie van de screeningsorganisaties eind vorig jaar bleek dat de laboratoria de continuïteit hiervan kunnen waarborgen.
  • De doorlooptijden worden per 1 juli 2016 verlengd van 10 naar 15 dagen. Mochten laboratoria nu al een langere doorlooptijd dan 10 dagen nodig hebben, kan dat besproken worden met de screeningsorganisatie.
  • Op dit moment worden alle activiteiten rondom de overgang van het bestaande naar het nieuwe bevolkingsonderzoek vastgelegd in een draaiboek. Waarschijnlijk in het voorjaar zal dit draaiboek vastgesteld zijn, waarna de laboratoria dit draaiboek ontvangen.
  • Het uitnodigingsschema is in 2016 in heel Nederland uniform aangepast (uitnodigen op geboortemaand i.p.v. leeftijd). Mede hierdoor kan het zijn dat er bij verschillende laboratoria in januari opvallend minder uitstrijkjes zijn binnengekomen.
  • Op dit moment zijn bij de inclusie van de Improve studie (“kan op termijn de zelfafname direct worden ingezet bij de uitnodiging van vrouwen”) de benodigde aantallen nog niet gehaald. Daarom zal deze studie nog doorlopen tot in huidige jaar. Drie van de vijf regio’s nemen aan deze studie deel. Voor die regio’s zal dat ongeveer inhouden dat voor elke regio nog circa 3200 vrouwen zullen gaan deelnemen aan de studie.
  • Recent is het tweede deel van de aanbesteding voor de vijf screeningslaboratoria opengesteld. Aan acht of negen geselecteerde laboratoria uit de eerste ronde is gevraagd om nu een “offerte” uit te brengen. Uiterlijk 29 maart 2016 moet de inschrijving ingediend zijn bij de aanbestedende dienst. De verwachting is dat voor de zomer bekend zal zijn welke vijf laboratoria uiteindelijk geselecteerd zijn.
  • Inmiddels is ook de Cervixrichtlijn door IKNL in de commentaarfase gebracht binnen de NVVP.
Gepubliceerd op:  12 februari 2016 930 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Zelfafnameset voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker net zo nauwkeurig als uitstrijkje

Sinds 2017 is er een set om zelf vaginaal materiaal af te nemen beschikbaar voor vrouwen die het lastig vinden om een uitstrijkje bij de huisarts te laten maken. Het afgenomen materiaal wordt getest op de aanwezigheid van HPV (Humaan Papillomavirus). Uit promotieonderzoek bij het Amsterdan UMC blijkt dat zelfafnameset voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker net zo nauwkeurig is als een uitstrijkje bij de dokter.

7 juni 2019611 x bekeken

Zelfafnameset voor baarmoederhalskanker net zo nauwkeurig als uitstrijkje

Uit een studie onder 14.000 vrouwen blijkt dat een zelfafnameset voor baarmoederhalskanker net zo nauwkeurig is als het uitstrijkje bij de huisarts. Dat concluderen onderzoekers van Amsterdam UMC, Radboudumc en Erasmus MC op basis van een grootschalige studie, IMPROVE-studie genaamd. Het onderzoek is medio januari 2019 gepubliceerd in de Lancet Oncology.

8 februari 2019483 x bekeken

Monitor 2017 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Met het vernieuwde bevolkingsonderzoek zijn meer relevante afwijkingen opgespoord dan met het oude bevolkingsonderzoek, zo heeft het RIVM vastgesteld. Van alle deelnemende vrouwen maakte 7% gebruik van de zelfafnametest. De deelname ligt tot nu toe lager dan in eerdere jaren.

1 november 2018519 x bekeken