Bijlage over diagnostiek bij dagblad Trouw

Op de dag van de verkiezingen zijn de lezers van het dagblad Trouw verblijd met een (gesponsorde) bijlage over diagnostiek.
In de bijlage zijn onder meer artikelen opgenomen over het belang van cytologie bij de vaststelling van baarmoederhalskanker, het verbeteren van antibioticabeleid met diagnostiek, digitale pathologie, innovaties in het laboratorium voor betere patiënten zorg, het belang van een snelle diagnose bij kanker, snellere diagnostiek door het histopathologisch lab, zelfmanagement door diabetes patiënten en POCT.

Als u geïnteresseerd bent kunt u hier klinken voor een link naar de website.
Gepubliceerd op:  17 maart 2017 474 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan, ook bij diagnostiek

De afgelopen jaren is het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland uitgegroeid tot een programma met meer dan 20 projecten. Doel van de projecten is de kwaliteit van de zorg verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden. Een aantal van deze projecten heeft ook betrekking op diagnostiek.

2 september 201923 x bekeken

Vrije tarieven voor de eerstelijnsdiagnostiek en invoering facultatieve prestatie per 2020

De NZa heeft een aantal maatregelen genomen die er aan moeten bijdragen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden: dichtbij huis als het kan, alleen in het ziekenhuis als het moet. Daarvoor meer samenwerking tussen zorgprofessionals onderling nodig en zijn de regels voor de medisch-specialistische zorg 2020 zijn hierop aangepast.

8 mei 2019586 x bekeken

Samenwerking in PATH voor verbetering moleculaire predictieve diagnostiek

Mutaties in het DNA van een tumor kunnen voorspellen welke patiënten wel of geen baat zullen hebben bij de behandeling met doelgerichte therapieën. Onderzocht wordt hoe deze moleculaire analyses worden uitgevoerd en gebruikt voor het selecteren van de meest adequate behandeling. Vele partijen werken samen om deze moleculaire predictieve diagnostiek in Nederland te optimaliseren.

9 april 2019358 x bekeken