Biomarker voor darmkankermedicijn; slechts 70% van de patiënten heeft mogelijk baat

Bevacizumab (Avastin), een medicijn voor dikkedarmkanker, blijkt bij bijna een derde van de patiënten niet te werken. Dankzij de vondst van een biomarker lijkt nu te kunnen worden vastgesteld voor welke patiënten dit medicijn wel nuttig kan zijn en voor wie niet.
Eind mei werd een artikel in Journal of Clinical Oncology gepubliceerd van een groep onderzoekers onder leiding van dr. Bauke Ylstra van VUmc. De onderzoekers hebben archiefmateriaal van tumorbiopten van patiënten met darmkanker geanalyseerd op afwijkingen in het DNA. De patiënten bij wie de tumoren (een gedeelte van) chromosoom 18 verloren, leefden gemiddeld significant langer als aan de behandeling ook bevacizumab werd toegevoegd. Patiënten met tumoren die een intact chromosoom 18 hadden, leefden gemiddeld niet langer als bevacizumab aan de behandeling werd toegevoegd.

Dankzij de ontdekking van de biomarker kan nu mogelijk in de toekomst een onderscheid worden gemaakt tussen patiënten die wel baat zullen hebben bij dit middel en patiënten bij wie het mogelijk weinig doet. Dit kan voorkomen dat 30% van de patiënten een behandeling krijgt waarbij ze geen baat hebben. Verder onderzoek is nodig of deze vinding in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast via een gecertificeerde test.’

Klik hier voor het onderliggende artikel. 
Gepubliceerd op:  20 juni 2018 627 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Biomarkers zorgen voor betere opsporing van (agressieve) prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Onlangs verscheen een proefschrift over het identificeren en valideren van bloed- en urinebiomarkers voor gebruik in de klinische praktijk. Het richtpunt was “personalized medicine” voor prostaatkankerpatiënten en in het bijzonder het verbeteren van detectie van significante prostaatkanker staat centraal, door het aantal onnodige prostaatbiopten en overdiagnostiek/overbehandeling te verminderen.

19 januari 202193 x bekeken

Biomarkers personaliseren medische behandeling

RNO en Roche werken samen aan zorg op maat. De preventie en behandeling worden steeds meer toegespitst op de behoeften van een individu en diens ziekte. Om deze individuele zorg op maat mogelijk te maken werken TNO en Roche aan de ontwikkeling en implementatie van biomarkers.

15 oktober 2020497 x bekeken

Wetenschappelijke publicatie over toegang tot biomarkers

Recent is een interessante publicatie verschenen met als spannende titel: 'How to bring Greater Accuracy to Europe’s Healthcare Systems: The Unexploited Potential of Biomarker Testing in Oncology.' Het gaat kort gezegd over de potentie van biomarkers voor de gezondheidszorg en de wijze waarop daarmee zou moeten worden omgegaan in de toekomst.

15 oktober 2020420 x bekeken