Boodschap Diagned voor Tweede Kamer: geef ruimte aan diagnostiek

In het licht van de komende behandeling van de begroting van VWS heeft Diagned de leden van de vaste Kamercommissie van VWS een brief geschreven.
Belangrijkste boodschappen zijn dat juist in deze tijd van bezuinigingen diagnostiek moet worden ontzien. Laboratoriumdiagnostiek is belangrijk uit het oogpunt van kwaliteit en kosten.

Deze brief is te vinden op het ledengedeelte van de website (onder: Nieuws / Ledennieuws).
Gepubliceerd op:   8 oktober 2013 1085 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Laboratoriumdiagnostiek kan geneesmiddelenbeleid ondersteunen

Tijdens het algemeen overleg van de Vaste kamercommissie VWS op 6 november jl. bleek dat laboratoriumdiagnostiek als een van de oplossingen te worden genoemd om te komen tot beter en goedkoper geneesmiddelengebruik.

5 december 2019437 x bekeken

Reactie gezamenlijke Medtech sector op visie VWS over medische technologie

De koepels van de diverse medtech bedrijven in Nederland, waaronder Diagned, hebben aandacht gevraagd voor het grote belang van deze sector voor de zorg. Dit in het kader van de agenda van de Vaste Kamercommissie, die in november onder meer sprake over hulpmiddelenbeleid en over de visie op medische technologie, die de minister in april 2019 aan de kamer stuurde.

4 december 2019179 x bekeken