Borstkankertest toont nut bepalen type borstkanker voorafgaand aan

De nieuwste studiedata uit een lopend onderzoek met Agendia’s BluePrint en MammaPrint tests lijken er sterk op te wijzen dat het bepalen van het moleculaire subtype van de borsttumor een betere leidraad vormt bij het bepalen van de behandeling ervan.
Het moleculair sub-typeren van de tumor levert een preciezere prognose en een klinisch meer bruikbare richting op voor toepassing van chemotherapie, hormoontherapie en/of antilichaam-therapie voorafgaand aan een operatie (neo-adjuvant), dan mogelijk is via de traditionele IHC-FISH pathologische tests.
 
De data werden tijdens het 32e Borstkanker Congres in Miami op verzoek van de organisatie van het congres door Agendia gepresenteerd. Tussentijdse resultaten met de eerste 426 patiënten in de studie werden in oktober 2014 gepubliceerd door het wetenschappelijke tijdschrift Annals of Surgical Oncology. “In 22% van de onderzochte gevallen leidde toepassing van MammaPrint/BluePrint voor een her-classificering van patiënten voor een bepaalde behandeling”, zegt Pat Witworth, chirurgisch oncoloog uit Nashville en leider van het onderzoek. Dit zal er volgens hem toe leiden dat borstkankerpatiënten geheel anders behandeld zullen gaan worden dan nu nog vaak het geval is.”
 
Agendia CEO Jan Egberts zegt: “Agendia’s borstkankertesten als MammaPrint en BluePrint veranderen de interactie tussen arts en patiënt precies op dat kritische punt waar behandelingsbeslissingen moeten worden genomen. Waar het resultaat van de MammaPrint test artsen en patiënten beter inzicht geeft wie behandeling nodig heeft en welke behandeling effectief is, geeft BluePrint via moleculaire subtypering een veel genuanceerder beeld van de biologie van een borsttumor dan vergelijkbare tests op de markt.”
 
“In samenhang met overige factoren maakt het resultaat van Agendia’s test een besluit van arts en patiënt gezamenlijk mogelijk voor chemo- en/of alleen hormoontherapie. Het voorkomen van onnodige chemotherapie levert belangrijke gezondheidswinst op voor de patiënt en een kostenbesparing voor zorgverzekeraars en ziekenhuizen.”
Gepubliceerd op:  31 maart 2015 958 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Nieuwe bloedtest kan borstkanker vijf jaar voor de eerste knobbel opsporen

Britse onderzoekers van de Universiteit van Nottingham hebben een bloedtest ontwikkeld die borstkanker in een vroeg stadium kan opsporen, tot wel vijf jaar voordat de eerste symptomen verschijnen. Hiermee kunnen duizenden levens worden gered, omdat de ziekte beter te behandelen is als deze vroeg wordt ontdekt. De nieuwe techniek zou op termijn de mammografie kunnen vervangen.

6 november 2019260 x bekeken

Inzet genexpressietest ligt deels buiten indicatiegebied richtlijn borstkanker

Genexpressieprofielen worden relatief vaak gebruikt in Nederland om de besluitvorming rond adjuvante chemotherapie te ondersteunen bij patiënten met een vroeg stadium van borstkanker, hoewel dat niet in alle gevallen wordt aanbevolen in oncologische richtlijnen. Dat blijkt uit onderzoek van Kay Schreuder (IKNL) en collega’s. Ook stellen zij vast dat de uitslag van genexpressieprofielen niet altijd wordt nageleefd. Dit duidt op de behoefte aan reproduceerbare en objectieve instrumenten om deze besluitvorming beter te kunnen onderbouwen.

5 oktober 2017830 x bekeken