Breaking news - Minister komt met lang verwachte brief over eerstelijnsdiagnostiek

De Minister heeft op 11 maart 2013 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over eerstelijnsdiagnostiek (ELD). In een zeer uitvoerige brief geeft de minister haar visie op ELD, gaat zij in op de knelpunten, reageert zij op eerdere rapporten (o.a. van de NZa, SAN/PWC en KPMG/Plexus) ontvouwt zij haar plannen voor de toekomstige bekostiging van ELD en de stappen die vanaf dit jaar al zullen worden gezet.

De brief geeft allereerst een basaal overzicht van wat ELD is, welke kosten ermee gemoeid zijn en wat het belang ervan is voor de zorg (minder doorverwijzingen naar tweede lijn, patientvrienlijk en minder medicalisering). Letterlijk: “Dit draagt niet alleen bij aan de maatschappelijke opgave om de stijgende zorgkosten het hoofd te bieden. Ook het wegnemen van ongerustheid heeft een belangrijke functie voor de individuele patiënt. (…)”. De minister onderschrijft (nogmaals) het belang om zoveel mogelijk in de eerste lijn te houden, en de scheiding tussen aanvragen van ELD en het besluit tot doorverwijzing.
In het tweede deel gaat de minister in op de huidige knelpunten van de ELD. Dit stuk bevat niet veel nieuws, omdat deze knelpunten al bekend waren uit het NZa-rapport uit december 2011. De adviezen van de NZa worden in deel III samengevat.
Het meest interessante is deel IV, waarin het beleid dat de minister voorstaat wordt geschetst. Dit hebben wij in een apart document voor u samengevat. Klik hier voor de samenvatting, hier voor de brief van de Minister en hier voor het NZa-rapport.

Uiteraard zullen we tijdens de ledenbijeenkomst op 22 maart a.s. uitgebreid hierop ingaan.

Gepubliceerd op:  12 maart 2013 1335 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Unilabs neemt Saltro over

Diagnostiekaanbieder Saltro treedt per 1 januari 2020 toe tot Unilabs, de Europees marktleider in de diagnostiek. Door zich bij Unilabs te voegen wil Saltro anticiperen op de ontwikkelingen in de zorg in Nederland, zodat zij vernieuwingen in de diagnostiek sneller kunnen gaan doorvoeren. De NZa moet nog groen licht geven voor de overname.

5 december 201935 x bekeken

VGZ zet fors in op bezuinigingen laboratoriumdiagnostiek (en de wereld op zijn kop)

VGZ voert al enige jaren een actief beleid op diagnostiek, inclusief trombosezorg. VGZ heeft dit voorjaar een tender uitgeschreven waarbij zij streeft naar zinnige, integrale digitale diagnostiek die uiteindelijk moet leiden tot een besparing van € 60 miljoen op jaarbasis. Daartoe wordt onder meer ingezet op regionale organisatie met schaalvergroting en verregaande vormen van samenwerking over de disciplines en lijnen heen. Met ingang van 2020 contracteert VGZ in 9 regio’s een integrale regievoerende diagnostiekaanbieder.

24 oktober 2019906 x bekeken