Breaking news - Minister komt met lang verwachte brief over eerstelijnsdiagnostiek

De Minister heeft op 11 maart 2013 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over eerstelijnsdiagnostiek (ELD). In een zeer uitvoerige brief geeft de minister haar visie op ELD, gaat zij in op de knelpunten, reageert zij op eerdere rapporten (o.a. van de NZa, SAN/PWC en KPMG/Plexus) ontvouwt zij haar plannen voor de toekomstige bekostiging van ELD en de stappen die vanaf dit jaar al zullen worden gezet.

De brief geeft allereerst een basaal overzicht van wat ELD is, welke kosten ermee gemoeid zijn en wat het belang ervan is voor de zorg (minder doorverwijzingen naar tweede lijn, patientvrienlijk en minder medicalisering). Letterlijk: “Dit draagt niet alleen bij aan de maatschappelijke opgave om de stijgende zorgkosten het hoofd te bieden. Ook het wegnemen van ongerustheid heeft een belangrijke functie voor de individuele patiënt. (…)”. De minister onderschrijft (nogmaals) het belang om zoveel mogelijk in de eerste lijn te houden, en de scheiding tussen aanvragen van ELD en het besluit tot doorverwijzing.
In het tweede deel gaat de minister in op de huidige knelpunten van de ELD. Dit stuk bevat niet veel nieuws, omdat deze knelpunten al bekend waren uit het NZa-rapport uit december 2011. De adviezen van de NZa worden in deel III samengevat.
Het meest interessante is deel IV, waarin het beleid dat de minister voorstaat wordt geschetst. Dit hebben wij in een apart document voor u samengevat. Klik hier voor de samenvatting, hier voor de brief van de Minister en hier voor het NZa-rapport.

Uiteraard zullen we tijdens de ledenbijeenkomst op 22 maart a.s. uitgebreid hierop ingaan.

Gepubliceerd op:  12 maart 2013 1458 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Keuzehulp ontwikkeld voor testen op prostaatkanker

Diagnostiek bij prostaatkanker heeft al een tijd veel aandacht. Veel mannen hebben vragen over prostaatkanker, of en zo ja hoe dit kan worden getest en of dat een goede optie is. De nieuwe keuzehulp op Thuisarts.nl ‘Testen op prostaatkanker?’ helpt mannen die hierover vragen hebben een weloverwogen keuze te maken.

18 december 2019909 x bekeken

Unilabs neemt Saltro over

Diagnostiekaanbieder Saltro treedt per 1 januari 2020 toe tot Unilabs, de Europees marktleider in de diagnostiek. Door zich bij Unilabs te voegen wil Saltro anticiperen op de ontwikkelingen in de zorg in Nederland, zodat zij vernieuwingen in de diagnostiek sneller kunnen gaan doorvoeren. De NZa moet nog groen licht geven voor de overname.

5 december 2019364 x bekeken