Breaking news - Minister komt met lang verwachte brief over eerstelijnsdiagnostiek

De Minister heeft op 11 maart 2013 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over eerstelijnsdiagnostiek (ELD). In een zeer uitvoerige brief geeft de minister haar visie op ELD, gaat zij in op de knelpunten, reageert zij op eerdere rapporten (o.a. van de NZa, SAN/PWC en KPMG/Plexus) ontvouwt zij haar plannen voor de toekomstige bekostiging van ELD en de stappen die vanaf dit jaar al zullen worden gezet.

De brief geeft allereerst een basaal overzicht van wat ELD is, welke kosten ermee gemoeid zijn en wat het belang ervan is voor de zorg (minder doorverwijzingen naar tweede lijn, patientvrienlijk en minder medicalisering). Letterlijk: “Dit draagt niet alleen bij aan de maatschappelijke opgave om de stijgende zorgkosten het hoofd te bieden. Ook het wegnemen van ongerustheid heeft een belangrijke functie voor de individuele patiënt. (…)”. De minister onderschrijft (nogmaals) het belang om zoveel mogelijk in de eerste lijn te houden, en de scheiding tussen aanvragen van ELD en het besluit tot doorverwijzing.
In het tweede deel gaat de minister in op de huidige knelpunten van de ELD. Dit stuk bevat niet veel nieuws, omdat deze knelpunten al bekend waren uit het NZa-rapport uit december 2011. De adviezen van de NZa worden in deel III samengevat.
Het meest interessante is deel IV, waarin het beleid dat de minister voorstaat wordt geschetst. Dit hebben wij in een apart document voor u samengevat. Klik hier voor de samenvatting, hier voor de brief van de Minister en hier voor het NZa-rapport.

Uiteraard zullen we tijdens de ledenbijeenkomst op 22 maart a.s. uitgebreid hierop ingaan.

Gepubliceerd op:  12 maart 2013 1523 x bekeken
Gerelateerde artikelen

European Meeting on Molecular Diagnostics 2021

De organisatie van de European Meeting on Molecular Diagnostics 2021 heeft ons gevraagd om aan te kondigen dat de eerstvolgende bijeenkomst plaatsvindt op 13-15 oktober 2021 in Huis Ter Duin.

19 januari 2021122 x bekeken

LUMC introduceert verbeterde diagnostiek acute leukemie

De afdeling Hematologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een nieuwe diagnostische methode waardoor genetische afwijkingen bij patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) uitgebreider en efficiënter vastgesteld worden. Dit maakt een betere en gerichtere behandeling mogelijk.

15 oktober 2020461 x bekeken

Aandacht voor laboratoriumdiagnostiek in kader osteoporose

Het Zorginstituut (ZiN) heeft recent het ‘Verbetersignalement ‘Zinnige Zorg voor mensen met Osteoporose’ uitgebracht. Een van de bevindingen is dat er onderdiagnostiek is. In dit rapport wordt ook aandacht besteed aan laboratoriumdiagnostiek.

10 september 2020647 x bekeken