Brede preventieve screening mag van Schippers

Minister Schippers is voornemens om de full body scan in Nederland onder voorwaarden toe te laten. Schippers heeft de Gezondheidsraad gevraagd onder welke voorwaarden dit het beste kan. Momenteel kunnen gezonde mensen zich niet middels een zogeheten full bodyscan laten screenen op ziektes als kanker en hart- en vaatziektes. Schippers vindt het verbod op dergelijke scans niet meer passen in een tijd waarin steeds meer aandacht komt voor preventie en vroegopsporing van gezondheidsrisico’s. Bovendien kunnen Nederlanders die dit willen gewoon in het buitenland terecht. Jaarlijks kiezen naar schatting duizenden voor deze optie.
Schippers wil wel de nadelige effecten van body scans zoveel mogelijk inperken. Niet elke screening is volgens de minister even nuttig, terwijl zulk onderzoek wel gepaard gaat met grote ongerustheid. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) betoogt daarnaast dat ongericht onderzoek leidt tot onnodig vervolgonderzoek en dus hogere zorgkosten. De NHG wijst in dit verband op zogenoemde fout-positieve uitslagen. Er wordt iets gesignaleerd, maar bij nader onderzoek blijkt er niets aan de hand. Ook zijn de huisartsen bang dat mensen zich onnodig patiënt gaan voelen. “Bij mensen met een licht verhoogde bloeddruk werd een hoger ziekteverzuim vastgesteld”, zegt een woordvoerster van de NHG.
 
De Gezondheidsraad komt in de loop van volgend jaar met een advies. De raad moet daarbij ook in kaart brengen wat screening betekent voor de wachtlijsten en de vervolgkosten in de zorg.
Gepubliceerd op:  20 augustus 2013 1042 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Bij agressief B-cel lymfoom screenen op aanwezigheid MYC-breuk

Door middel van de fluorescentie in situ hybridisatie (FISH) techniek zouden mensen met een agressief B-cel lymfoom (een vorm van lymfklierkanker die uitgaat van de B-afweercellen) standaard gescreend moeten worden op de aanwezigheid van DNA-breuken in het MYC-kankergen. Dit helpt bij het stellen van de juiste diagnose en prognose voor reactie op een behandeling.

31 mei 2017487 x bekeken

Actualisatie draaiboek Neonatale Hielprik Screening

Het draaiboek van de hielprikscreening is geactualiseerd. Alfa-thalassemie (HbH ziekte) en bèta-thalassemie (major) zijn toegevoegd aan de aandoeningen waarop wordt gescreend.

23 februari 2017497 x bekeken

Beleidskader Pre- en Neonatale Screeningen

Het Ministerie van VWS heeft het Beleidskader Pre- en Neonatale Screeningen vastgesteld. Dit beleidskader geeft een overzicht van de wettelijke en beleidsmatige kaders voor vijf screeningen die tijdens de zwangerschap en kort na de geboorte preventief worden aangeboden.

22 juni 2016638 x bekeken