Brief Minister Bruins aan Kamer over hulpmiddelenbeleid

In november 2019 is in de Tweede Kamercommissie van VWS gesproken over hulpmiddelenbeleid. In de aanloop daarnaar toe heeft de Minister een brief gestuurd met daarin de belangrijkste actuele onderwerpen. Hij geeft daarin aan dat er vier vraagstukken zijn die de komende periode op de agenda staan. Hij wil inzetten op medische technologie die aansluit bij de behoeften van patiënten en zorgverleners en die zo kosteneffectief mogelijk is.
Met de volgende vier vraagstukken gaat de minister  de periode van 2020 tot 2024 samen met alle veldpartijen aan de slag:

1. De veiligheid van Medische Technologie,
2. De snelheid waarmee Medische Technologie op de markt komt,
3. De betaalbaarheid van Medische Technologie en
4. De toegankelijkheid van Medische Technologie.

Eind januari 2020 is er een eerste grote bijeenkomst, waar ook Diagned aan zal meedoen. Hieruit moet een ‘Nationale Agenda MedTech’ voortkomen. 

Gezamenlijke inkoop

De Minister geeft ook aan dat hij overweegt om een leidraad voor gezamenlijke inkoop van medische hulpmiddelen op te laten stellen. Ten opzichte van de inkoopmarkt van (medische specialistische zorg) geneesmiddelen, wordt volgens recent onderzoek namelijk nog relatief weinig samengewerkt bij de inkoop van hulpmiddelen. En juist gezamenlijke inkoop kan leiden tot een bijdrage aan het beheersen van de kosten. De ACM onderzoekt op dit moment de mogelijkheden daarvoor.

Klik hier voor de brief.
Gepubliceerd op:  18 december 2019 777 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Reactie gezamenlijke Medtech sector op visie VWS over medische technologie

De koepels van de diverse medtech bedrijven in Nederland, waaronder Diagned, hebben aandacht gevraagd voor het grote belang van deze sector voor de zorg. Dit in het kader van de agenda van de Vaste Kamercommissie, die in november onder meer sprake over hulpmiddelenbeleid en over de visie op medische technologie, die de minister in april 2019 aan de kamer stuurde.

4 december 2019162 x bekeken

Promotie: Laat mensen zelf betalen voor nieuwe medische technologie

Sta toe dat mensen zelf betalen voor nieuwe zorgbehandelingen die nog niet worden vergoed. Dit vermindert weliswaar de gelijke toegang tot zorg, omdat niet iedereen daarvoor de middelen heeft, maar het bevordert wel vrije keuze en transparantie. Promovendus Piet Calcoen (Erasmus School of Health Policy & Management) pleit in een recent verdedigd proefschrift ervoor dat private toegang tot nieuwe gezondheidstechnologie niet onmogelijk gemaakt mag worden. Het toelaten van zelf betalen voor nieuwe technologie bevordert immers vrije keuze en transparantie.

1 november 2018552 x bekeken