Brief Minister VWS aan Tweede kamer over transparantie in de medische hulpmiddelensector

De Minister van VWS is tevreden over de stappen die de medische hulpmiddelensector heeft gezet als het gaat om regulering van relaties tussen leveranciers zorgprofessionals en transparant maken van die relaties. Dat schrijft zij in een brief van 14 januari 2015 aan de Tweede Kamer.
In deze brief onderschrijft de Minister de stapsgewijze invoering van transparantie-eisen zoals voorgesteld in het plan van aanpak van de Stichting GMH. Ze erkent daarmee dat de medische hulpmiddelensector breed is en diverse producten kent en dat bNiet voor alle typen producten transparantie van financiële relaties een toegevoegde waarde heeft voor de patiënt, terwijl dit voor zorgverleners en fabrikanten wel een grote administratieve last zou betekenen.
 
De stapsgewijze invoering houdt in dat in 2015, op vrijwillige basis, gestart wordt met openbaarmaking van bepaalde financiële relaties omtrent implantaten. Begin 2016 worden voor het eerst voor implantaten alle financiële relaties tussen artsen en ziekenhuizen enerzijds en medische hulpmiddelenbedrijven anderzijds in het Transparantieregister Zorg gepubliceerd. Daarnaast zal in 2015 worden bekeken welke relaties er in de medische hulpmiddelensector nog meer in aanmerking kunnen komen voor transparantie. 
Gepubliceerd op:  20 januari 2015 772 x bekeken