Bruins stelt uitwerking plannen genees- en hulpmiddelen uit

Het gaat minister Bruins niet lukken het eerste kwartaal dit jaar zijn plannen met betrekking tot genees- en hulpmiddelen te ontvouwen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder had de minister namelijk toegezegd de voornemens uit het regeerakkoord ten aanzien van onder meer medische hulpmiddelen het eerste kwartaal van 2018 uit te werken. De Minister is ook bezig met het ontwikkelen van een visie op medische hulpmiddelen; die wordt niet voor het eind van het jaar verwacht.
Dit gaat niet lukken: de ‘afstemming met relevante veldpartijen’ ‘kost wat meer tijd’. Bovendien ‘maakt de uitwerking van de maatregelen in het Regeerakkoord onderdeel uit van de voorjaarsbesluitvorming’, die pas na het eerst kwartaal zal plaatsvinden. Tijdens de voorjaarsbesluitvorming stelt het kabinet de hoofdlijnen van de begroting vast.

VWS is ook bezig met het ontwikkelen van een visie op hulpmiddelenbeleid. Binnenkort heeft Diagned hierover een gesprek met betrokken ambtenaren binnen het ministerie.

Klik hier voor meer informatie.
Gepubliceerd op:  20 april 2018 363 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Lyme en tropische infectieziekten

Tijdens het Algemeen Overleg Medische Preventie medio april heeft minister Bruins toezeggingen gedaan over de bestrijding van de ziekte van Lyme en tropische infectieziekten

10 juli 2019878 x bekeken

Minister Bruno Bruins wil meer regie op gepast gebruik van zorg

Welke zorg helpt de patiënt echt en welke zorg voegt eigenlijk niks toe? Hoe onderzoeken we dat het beste? En hoe brengen we de uitkomsten van dat onderzoek in de praktijk? Dat zijn de vragen die prof. dr. Sjoerd Repping samen met medisch specialisten, patiënten, verpleegkundigen, ziekenhuizen, verzekeraars en de overheid moet gaan beantwoorden.

25 februari 2019557 x bekeken

Brexit: de teller loopt door….

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijven en instellingen in de zorgsector. Er is nuttige informatie beschikbaar, zowel vanuit de Europese commissie als vanuit Nederland.

25 februari 2019285 x bekeken