Chiel Bos gastspreker op Diagned ledenvergadering 27 september

Op 27 september is Chiel Bos, voorzitter van de San gastspreker op de algemene ledenvergadering van Diagned. Hij zal ons bijpraten over de wijzigingen rond de vergoeding van laboratoriumdiagnostiek per 2014 en de gevolgen die dat zal hebben voor de betrokken spelers.

Daarbij zal onder meer aandacht worden besteed aan:

  • De meest recente ontwikkelingen met betrekking tot wijzigingen in de tarieven per 2014
  • Het kostenonderzoek door de NZa naar diagnostiek binnen de ziekenhuiszorg
  • De te verwachten effecten van invoering van de nieuwe tarieven voor marktpartijen
  • De rol van de zorgverzekeraars bij de ontwikkelingen tot dusverre
  • De pilots waar VWS opdracht toe heeft gegeven
  • De grootste kansen en bedreigingen van deze ontwikkelingen en de mogelijkheden voor de industrie om daar eventueel een ondersteunende rol bij te spelen


Op de agenda voor het algemene deel van de ledenvergadering staan onder meer de actuele ontwikkelingen in het kader van Prinsjesdag, de Gedragscode Medische Hulpmiddelen en nieuwe wetgeving voor IVD, evenals een bestuursbenoeming. Meldt u aan voor deze vergadering via
info@diagned.nl. Let wel op: we beginnen dit keer een half uur eerder dan gebruikelijk en wel om half 10. Zoals u gewend bent van de andere vergaderingen komen we bijeen in Hotel Houten, waar na afloop (rond 12 uur) de bekende lunch voor ons klaar zal staan.

Gepubliceerd op:  20 september 2013 1234 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Extra ledenbijeenkomst: verdiepende sessie over Value Based Healthcare in de diagnostiek

Tijdens de laatste ledenbijeenkomst heeft Mark Tolboom een presentatie gegeven over ‘Value Based Healthcare in de diagnostiek’. Er bleek grote behoefte aan een verdiepende bijeenkomst hierover. Diagned organiseert op woensdag 12 februari 2020 een aparte ochtendbijeenkomst over dit thema voor de leden van Diagned. U kunt zich nog aanmelden. Maar wees snel: er zijn nog maar enkele plaatsen!

21 januari 2020132 x bekeken

Terugblik ALV 29 maart 2019

Op 29 maart 2019 vond de eerste ledenbijeenkomst van 2019 plaats in Houten. Ook deze was weer druk bezocht. Gastspreker was Huub Raemakers, Partner Strategy Counselors bij Twynstra Gudde, en auteur van een rapport uit 2018 over de toekomst van de medische diagnostiek. Hij presenteerde bevindingen uit zijn onderzoek en de leden gingen met hem in gesprek over de toekomst van de laboratoriumdiagnostiek.

9 april 2019263 x bekeken

ALV 29 maart 2019: wederom blik op de toekomst

Op 29 maart 2019 vindt de eerste ledenbijeenkomst van 2019 plaats in Houten. Wederom zal het inhoudelijke gedeelte gewijd zijn aan het thema ‘Toekomst van de laboratoriumdiagnostiek’. Gastspreker is Huub Raemakers, Partner Strategy Counselors bij Twynstra Gudde, en auteur van een rapport uit 2018 over de toekomst van de medische diagnostiek.

13 maart 2019244 x bekeken