CVZ: 1,7 miljard besparen op milde ziekten

Als behandeling van relatief onschuldige aandoeningen als acute urineweginfecties en eczeem niet meer wordt vergoed, levert dat 1,7 miljard euro op. Dat becijfert het College voor zorgverzekeringen (CVZ) in een ‘technische rapportage’ aan minister Schippers.

 

Met gegevens van twee studies, de Global Burden of Disease van de WHO en Wegingsfactoren voor Ziekten in Nederland, selecteerde het CVZ 133 aandoeningen met een lage ziektelast. Het resultaat is een lijst van 20 aandoeningen, onderverdeeld in drie categorieën.

Het resultaat is een lijst van 20 aandoeningen, onderverdeeld in drie categorieën (zie hieronder). De minste ziektelast (0,05 op een schaal van 0 tot 1) is te vinden bij elf aandoeningen, waaronder acute urineweginfecties en lichte COPD. Als behandeling van deze ziekten niet meer wordt vergoed, levert dat 670 miljoen euro op. Dat bedrag loopt op tot 1,1 miljard als ook zes aandoeningen (waaronder eczeem) met een ziektelast tot 0,10 worden meegeteld. Ligt de grens van de aanvaardbare ziektelast bij 0,15 dan telt bijvoorbeeld ook urine-incontinentie mee en stijgt de mogelijke besparing naar 1,7 miljard.  ‘Om de door u gewenste besparing te realiseren zal dus een ziektelastgrens hoger dan 0,10 moeten worden gehanteerd, schrijft het CVZ aan de minister.

Echt onschuldige ziekten staan niet op de lijst. Dat komt, zo blijkt, doordat de zorg door de huisarts, die veel lichte aandoeningen behandelt, op verzoek van de minister buiten beschouwing is gebleven. Ook diagnostiek is niet meegeteld. Bovendien is de zorg niet getoetst aan de hand van de vier criteria die het CVZ hanteert bij pakketbeoordelingen: effectiviteit, kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid. De medische en maatschappelijke consequenties zijn evenmin beoordeeld. ‘De rapportage is geen pakketbeoordeling of pakketadvies’, meldt het CVZ dan ook met nadruk. Wat er nu verder mee gaat gebeuren? ‘Daar moet de minister over besluiten.’ Klik hier voor de rapportage.

 

Gepubliceerd op:  14 mei 2013 1188 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Europese Commissie publiceert ‘staat van de gezondheidszorg’ in landen EU

De Europese Commissie heeft eind november 2019 profielen van de gezondheidsstelsels in dertig landen geschetst. Daarbij zijn de voornaamste trends in de transformatie van de gezondheidsstelsels gepresenteerd en de belangrijkste conclusies uit de landprofielen getrokken. Het Nederlandse rapport biedt een interessante vergelijking met andere landen.

5 december 201983 x bekeken

Meldpunt Infectieziekten krijgt navolging

Het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten (MUIZ) werkt in Rotterdam-Rijnmond zo goed dat andere GGD-regio's deze aanpak overnemen. Zuid-Holland-Zuid en recent Zeeland hebben dat al gedaan, andere regio's onderzoeken de mogelijkheid, zo blijkt uit een evaluatie.

20 november 2018312 x bekeken

Verspilling in de zorg vraagt om slimme kostenbesparing: Nederland doet zijn best

Eenvijfde van alle zorgkosten draagt niet of nauwelijks bij aan een betere gezondheid van de patiënt. Volgens de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, kunnen landen veel minder geld uitgeven aan zorg zonder het belang van patiënten te schaden. De organisatie schrijft in een recent rapport dat er overduidelijk bewijs is voor verspilling. In Nederland zijn er diverse initiatieven om verspilling tegen te gaan.

29 maart 2017769 x bekeken