CVZ over kosteneffectiviteit en zorgvuldig omgaan met afweging kosten/baten bij keuzes in de zorg

Een systematische weging van de effecten en kosten van medische behandelingen kan bijdragen aan het maken van rechtvaardige keuzes in de gezondheidszorg. Daarvoor is wel meer onderzoek nodig omdat over de zogenaamde kosteneffectiviteit van zorg nu vaak nog te weinig gegevens beschikbaar zijn. Ook moeten patiënten en zorgverleners bereid zijn om de verhouding tussen baten en kosten mee te laten wegen bij keuzes in de spreekkamer. Dit staat in het rapport ‘Kosteneffectiviteit in de zorg’, waarin het CVZ reageert op het verzoek van minister Schippers van VWS om het beoordelingsprincipe kosteneffectiviteit verder te operationaliseren.
Om de kosteneffectiviteit van zorg te bepalen worden twee zorgvormen (behandelingen, medicijnen) of situaties met elkaar vergeleken voor wat betreft de effecten en de kosten. Het verschil in gezondheidswinst wordt afgezet tegen het verschil in kosten. De vraag is dan: vinden we de grotere gezondheidswinst de extra kosten waard?
 
Het hanteren van kosteneffectiviteit als hard criterium om te bepalen of iets wel of niet in het basispakket moet worden opgenomen, is in de huidige praktijk niet haalbaar. Er kleven soms maatschappelijke bezwaren aan en in veel gevallen ontbreekt het nog aan de juiste gegevens. Daarom kondigt het CVZ in zijn rapport een werkprogramma aan dat bestaat uit twee delen:
 
onderzoeken of - en hoe - het haalbaar is om gegevens over de kosteneffectiviteit een grotere rol te laten spelen bij het keuzeproces in de spreekkamer;
in beeld brengen van onderzoek naar de effecten en kosten van verschillende behandelingen (kosteneffectiviteitsgegevens).
 
De meest concrete mogelijkheden voor een effectieve kosten-batenanalyse liggen volgens CVZ in de spreekkamer. Wat het CVZ betreft kunnen zowel patiënt als arts de kosten en baten van bepaalde zorg in nauwe samenspraak tegen elkaar afwegen. Dat laat ruimte voor maatwerk in de spreekkamer. Zorgaanbieder en patiënt maken daar immers de keuze voor het type behandeling en medicatie. Daarom pleit het CVZ ook voor vergroting van het kosteneffectiviteitsbewustzijn bij zowel professionals als patiënten.
 
Om tot optimale besteding van de collectief opgebrachte middelen te komen, toetst het CVZ de inhoud van het basispakket voortdurend. Het CVZ vindt daarbij dat het beschikbare zorgbudget zo verdeeld moet worden dat een zo groot mogelijk maatschappelijk effect wordt bereikt: zo veel mogelijk gezondheidswinst en kwaliteit van leven. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: is de zorg noodzakelijk, effectief én kosteneffectief? Het laatste beoordelingsprincipe wordt in de praktijk echter (nog) niet systematisch en zorgbreed toegepast.

 

Gepubliceerd op:  12 november 2013 1112 x bekeken
Gerelateerde artikelen

FiZi: Ziekenhuizen gaan dit jaar omzetplafonds overschrijden

Uit de Financiële Zorgthermometer van FiZi blijkt dat 90 procent van de ziekenhuizen verwacht dit jaar het omzetplafond bij één of meerdere zorgverzekeraars te overschrijden. Meer dan de helft geeft aan zorg te blijven doorleveren ondanks de mogelijk negatieve financiële impact.

6 november 2019789 x bekeken

KPMG: Ziekenhuizen staan op barsten

Mede door personeelstekorten schrijven ziekenhuizen enkel zwarte cijfers door investeringen af te bouwen. Dat stemt tot zorgen, vindt KPMG, ondat drie of vier ziekenhuizen al jaren in de gevarenzone zitten. Dit komt onder meer omdat de ziekenhuisomzet door stijgende zorgvraag in vier jaar met 3% per jaar zal groeien, maar volgens de Hoofdlijnakkoorden met overheid en zorgverzekeraars moet de groei beperkt blijven en zelfs terug naar 0%.

6 november 2019843 x bekeken

BDO Benchmark ziekenhuizen 2019

BDO voert jaarlijks een Financiële Stresstest Ziekenhuizen uit, die zichtbaar moet maken of de instelling externe ontwikkelingen en interne aangelegenheden goed kunnen managen. Hoofdlijnen uit de Benchmark 2019 zijn dat overall het rendement toeneemt, maar kleinere ziekenhuizen achter blijven.

6 november 2019847 x bekeken