Definitieve gedragscode voor elektronische gegevensuitwisseling

De koepels van zorgverleners hebben de definitieve versie van de Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) gepubliceerd. Hiermee kunnen zorgaanbieders uit de voeten als het gaat om een veilige elektronische uitwisseling van patiëntgegevens met andere zorgaanbieders.
De wettelijke regels rond privacy en beroepsgeheim bij uitwisseling van patiëntgegevens zijn hiermee gebundeld en praktisch toepasbaar gemaakt. De gedragscode EGiZ bevat geen nieuwe regels, maar bevordert een veilige omgang met deze gevoelige persoonsgegevens. Zij helpt zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden onder andere bij het geven van een goede invulling aan patiëntenrechten rond informatieverstrekking en toestemming en verheldert verantwoordelijkheden.
 
De gedragscode is definitief gemaakt om eventuele onduidelijkheid over de status ervan te voorkomen. Een groot aantal organisaties hebben de Gedragscode onderschreven, waaronder de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), inclusief de federatiepartners, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Orde van Medisch Specialisten (OMS), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).
 
Naar verwachting zal een aantal andere zorgorganisaties, zoals GGZ Nederland, zich op een later tijdstip ook aansluiten bij de Gedragscode.
 
Klik hier voor meer informatie
Gepubliceerd op:  20 augustus 2013 963 x bekeken
Gerelateerde artikelen

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019400 x bekeken

GMH – Afspraken met zorginstellingen over handelstransacties moeten aan regels voldoen (19.01)

De GMH staat niet in de weg aan het op een andere wijze juridisch invullen van handelstransacties dan de ‘gewone’ levering met eigendomsoverdracht, zoals lease en huur. Afspraken over kortingen op de kosten daarvan zijn toegestaan, mits daarbij wordt voldaan aan de regels over kortingen en bonussen in de GMH. Ook proefplaatsingen zijn toegestaan.

23 oktober 2019374 x bekeken

GMH - Sponsoren van nascholing en fietsen in Spanje niet toegestaan (19.02)

De Codecommissie van de GMH heeft een advies gegeven over de vraag of een leverancier van medisch hulpmiddelen een nascholing in Spanje mag sponsoren voor Nederlandse tandartsen, als een groot deel van het programma gerelateerd was aan wielrennen. Om meerdere redenen is dat niet toegestaan.

23 oktober 2019384 x bekeken