Diabetes Zorgmonitor 2012

Vanaf 2008 heeft DVN elke twee jaar een Diabetes Zorgmonitor uitgezet onder haar leden. Het doel van deze monitor is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de zorg die mensen met diabetes ontvangen en inzicht te krijgen of de door de diabetespatiënten ontvangen zorg ook conform de NDF Zorgstandaard Diabetes is.

Meer dan 95% van de respondenten in de eerste lijn geeft aan dat minimaal één keer per jaar een bloedglucosewaarde wordt gemeten. 

De Diabetes Zorgmonitor 2012 is een doorontwikkeling van de Zorgmonitoren van 2008 en 2010. Verder is de huidige monitor tot stand gekomen in samenwerking met het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD). De monitor bestond uit een online vragenlijst. In totaal zijn 5604 respondenten meegenomen in de analyses voor deze rapportage. Op basis van dit onderzoek kan DVN inzicht krijgen in wat er goed gaat in de diabeteszorg en welke onderdelen extra aandacht behoeven.

Er deden 5604 respondenten mee: 36.3% diabetes type 1 en 59.9% diabetes type 2. In totaal ontvangen 2082 (37.2%) respondenten hun zorg voornamelijk in de eerste en 2782 (49.6%) in de tweede lijn. Het merendeel van de respondenten geeft aan te weten hoe zij om moeten gaan met diabetes gerelateerde onderwerpen. Als er gekeken wordt naar de uitgevoerde onderzoeken tijdens de jaar- en kwartaalcontroles dan zijn er een aantal verschillen aanwezig. Zo wordt in de eerste lijn vaker de bloedglucosewaarde gemeten. Bij 96.4% van de respondenten in de eerste lijn wordt dat minimaal één keer per jaar gedaan, ten opzichte van 83.2% in de tweede lijn. Ook onderzoeken die gerelateerd zijn aan gewicht (BMI, middelomtrek etc.) lijken in de eerste lijn vaker uitgevoerd te worden dan in de tweede lijn.

Meer dan 90% van de respondenten geeft bijvoorbeeld aan te weten hoe zij anders kunnen eten en wie hen daarbij kan begeleiden, hoe meer te bewegen en hoe zelf hun glucosewaarden te meten. Bij de interpretatie van deze resultaten moet rekening gehouden worden met het feit dat eerder onderzoek laat zien dat diabetespatiënten de neiging hebben om de eigen voedingsinname te onderschatten en de fysieke activiteit te overschatten.

Klik hier voor de zorgmonitor.

 

Gepubliceerd op:   4 juni 2013 1652 x bekeken
Gerelateerde artikelen

FGM in basispakket voor diabetespatiënten met intensieve insulinebehandeling

De sensortechnologie Flash Glucose Monitoring (FGM) komt in het basispakket voor diabetespatiënten die afhankelijk zijn van een intensieve insulinetherapie en daarom vaak moeten vingerprikken. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft dit op 13 december 2019 bekendgemaakt.

18 december 2019833 x bekeken

Invitational Conference NIV over onderhoud diabetes richtlijnen

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft het initiatief genomen voor het project Modulair onderhoud diabetesrichtlijnen. Dit project wordt gefinancierd uit de stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten en ondersteund door het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten en heeft tot doel het modulair herzien van de diabetesrichtlijnen die zijn ontwikkeld onder auspiciën van de NIV en zijn opgenomen in de Richtlijnendatabase.

8 mei 2019206 x bekeken

Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland werken aan één organisatie

Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland doen en bereiken veel voor mensen met diabetes. Dat is nodig, want er zijn 1,2 miljoen mensen met diabetes en er komen er steeds meer bij. Daarom willen Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland (DVN) hun krachten bundelen.

25 februari 2019470 x bekeken