Diabetescontrole hoeft minder vaak

Volgens de richtlijnen moeten patiënten met diabetes mellitus type 2 elke drie maanden op controle komen bij hun behandelaar.

Uit recent promotieonderzoek naar de vraag of de controlefrequentie voor goed ingestelde diabetespatiënten kan worden teruggebracht tot eens per half jaar in plaats van elke 3 maanden blijkt dat de controlefrequentie van goed ingestelde diabetespatiënten best om de zes maanden kan plaatsvinden.


2215 patiënten deden mee aan de studie. Aan het begin werd hen gevraagd of zij een sterke voorkeur hadden voor driemaandelijkse of zesmaandelijkse controle. Zo ja, dan  kwamen zij respectievelijk 4x of 2x per jaar op diabetescontrole. Patiënten die geen  voorkeur hadden werden willekeurig verdeeld over driemaandelijkse en zesmaandelijkse controle. Dit resulteerde in vier onderzoeksgroepen. Deze vier groepen werden 18 maanden gevolgd om te zien hoeveel mensen onder de drie streefwaarden bleven. Na deze periode was ongeveer 70% van de mensen onder alle streefwaarden gebleven en dit percentage verschilde niet tussen de vier groepen. Ook alle andere uitkomstmaten  lieten geen klinisch relevante verschillen zien tussen de vier groepen.

Op basis van dit onderzoek concludeert promovenda Wermeling dat de controlefrequentie van goed ingestelde diabetespatiënten voortaan om de zes maanden kan plaatsvinden. Dit geldt zowel voor patiënten met een voorkeur voor zesmaandelijkse controle als zonder  voorkeur. Wanneer zesmaandelijkse controle wordt toegepast in de praktijk, zal dit leiden tot vermindering van zorggebruik, verlaging van de werkbelasting van personeel in de zorg, verlichting van de last voor patiënten en besparing van kosten.

Paulien Wermeling promoveert 4 juni op haar proefschrift 'Efficient monitoring of type 2 diabetes in primary care'.

 

Gepubliceerd op:   4 juni 2013 1203 x bekeken
Gerelateerde artikelen

FGM in basispakket voor diabetespatiënten met intensieve insulinebehandeling

De sensortechnologie Flash Glucose Monitoring (FGM) komt in het basispakket voor diabetespatiënten die afhankelijk zijn van een intensieve insulinetherapie en daarom vaak moeten vingerprikken. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft dit op 13 december 2019 bekendgemaakt.

18 december 2019833 x bekeken

Invitational Conference NIV over onderhoud diabetes richtlijnen

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft het initiatief genomen voor het project Modulair onderhoud diabetesrichtlijnen. Dit project wordt gefinancierd uit de stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten en ondersteund door het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten en heeft tot doel het modulair herzien van de diabetesrichtlijnen die zijn ontwikkeld onder auspiciën van de NIV en zijn opgenomen in de Richtlijnendatabase.

8 mei 2019206 x bekeken

Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland werken aan één organisatie

Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland doen en bereiken veel voor mensen met diabetes. Dat is nodig, want er zijn 1,2 miljoen mensen met diabetes en er komen er steeds meer bij. Daarom willen Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland (DVN) hun krachten bundelen.

25 februari 2019470 x bekeken