Diabetespatiënt hoeft minder vaak naar de huisarts

Goed ingestelde diabetespatiënten hoeven niet vier maar slechts twee keer per jaar naar de huisarts. Dat concludeert arts-onderzoeker Paulien Wermeling van het UMC Utrecht in haar promotieonderzoek.

Op basis van Wermelings resultaten zal de nieuwe huisartsenstandaard ‘Diabetes mellitus type 2’ adviseren om twee jaarlijkse controles uit te voeren. Het Nederlandse Huisartsen Genootschap stelt deze richtlijn op. 

Diabetespatiënten bezoeken nu vier maal per jaar de huisartsenpraktijk. Eén keer voor de jaarcontrole door de huisarts en drie keer voor een check door de praktijkondersteuner. Deze frequentie is echter niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en de vraag is dus of vier keer per jaar wel nodig is.

Een 'goed ingestelde patiënt' wil zeggen dat patiënten met Diabetes zelf goed rekening houden met wat wel en niet 'mag'. Dat betekent concreet dat patiënten goed overweg moeten kunnen met adviezen over voeding, bewegen en medicijngebruik. En daar zo goed mogelijk gehoor aan geven.

Minder huisartsbezoeken leidt tot lagere zorgkosten. Uitgaand van 120.000 patiënten die twee consulten per jaar minder afnemen, zou het om een besparing van ongeveer 6 miljoen euro per jaar kunnen gaan. Het verlaagt ook de werkbelasting van huisartsenpraktijken.

Uit de resultaten bleek dat zeventig procent van de patiënten onder de streefwaarden gebleven was. Het maakte niet uit of ze daarvoor vier of twee keer per jaar bij de huisarts geweest waren. “Het betekent dat alle goed ingestelde diabetespatiënten in Nederland, zo’n 120.000, zouden kunnen volstaan met twee jaarlijkse bezoeken aan de huisarts”, concludeert Wermeling. Ongeveer een derde van de patiënten stelt overigens prijs op vier controles per jaar.

Paulien Wermeling onderzocht zo’n 2.200 diabetespatiënten uit heel Nederland gedurende anderhalf jaar. Het zijn patiënten die nog geen insuline gebruiken. De helft kreeg de normale vier controles per jaar, de andere helft hoefde zich slechts twee keer per jaar bij de huisarts te melden. Wermeling inventariseerde voor en na het onderzoek de streefwaarden van de patiënten. Het gaat om bloeddruk, cholesterolgehalte en suikerconcentratie.

 

Gepubliceerd op:  14 juni 2013 2521 x bekeken
Gerelateerde artikelen

FGM in basispakket voor diabetespatiënten met intensieve insulinebehandeling

De sensortechnologie Flash Glucose Monitoring (FGM) komt in het basispakket voor diabetespatiënten die afhankelijk zijn van een intensieve insulinetherapie en daarom vaak moeten vingerprikken. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft dit op 13 december 2019 bekendgemaakt.

18 december 2019832 x bekeken

Invitational Conference NIV over onderhoud diabetes richtlijnen

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft het initiatief genomen voor het project Modulair onderhoud diabetesrichtlijnen. Dit project wordt gefinancierd uit de stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten en ondersteund door het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten en heeft tot doel het modulair herzien van de diabetesrichtlijnen die zijn ontwikkeld onder auspiciën van de NIV en zijn opgenomen in de Richtlijnendatabase.

8 mei 2019205 x bekeken

Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland werken aan één organisatie

Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland doen en bereiken veel voor mensen met diabetes. Dat is nodig, want er zijn 1,2 miljoen mensen met diabetes en er komen er steeds meer bij. Daarom willen Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland (DVN) hun krachten bundelen.

25 februari 2019469 x bekeken